เลย-ประธานองคมนตรี ติดตามการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

เลย-ประธานองคมนตรี ติดตามการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย

เลย-ประธานองคมนตรี ติดตามการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย มอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วย และให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพ เป็นที่พึ่งของประชาชนในท้องถิ่น และเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายให้กับโรงพยาบาลใกล้เคียง ได้แก่ โรงพยาบาลภูเรือ โรงพยาบาลนาแห้ว จังหวัดเลย โดยนอกจากดูแลประชาชนในเขตอำเภอด่านซ้าย ยังมีประชาชนจากเมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มารับบริการด้วย ซึ่งจากการทำงานร่วมกับผู้สูงอายุทำให้ได้รับรู้ถึงความทุกข์ด้านการมองเห็น จึงได้หาเครือข่ายที่มีศักยภาพผู้เชี่ยวชาญมาทำการผ่าตัดโรคต้อกระจกที่โรงพยาบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538-2558 รวมกว่า 1,600 ดวงตา และจากปี พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิ พอ.สว. ได้มาออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีแพทย์ หู คอ จมูก จิตอาสา มาออกหน่วยบริการที่โรงพยาบาล ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาการได้ยิน ซึ่งจากการออกหน่วยทั้งหมด 5 ครั้ง สามารถทำการผ่าตัดรักษาได้กว่า 300 ราย ก่อนที่จะยุติการออกหน่วยไปเมื่อโรงพยาบาลเลยมีความพร้อมในการรักษาโรคหูมากขึ้น
ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ยังส่งเสริมให้บุคลากรทำงานจิตอาสาพัฒนาชุมชนในหลายมิติ อาทิ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจผลิตสมุนไพรชุมชนคนพิการตำบลนาดี ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย จัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อให้เด็กในโรงเรียนขนาดเล็กได้เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือระหว่างชาวบ้าน ชุมชน และโรงพยาบาล เพื่อให้ทำงานเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง
…………………../////………………………….


บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม