รวมพลังสร้างสะพานใช้สำรองเพื่อ รองบประมาณจากภาครัฐ

รวมพลังสร้างสะพานใช้สำรองเพื่อ รองบประมาณจากภาครัฐ

ร้อยเอ็ด//ชาวบ้านรวมพลังสร้างสะพานใช้สำรองเพื่อ รองบประมาณจากภาครัฐ

ว้นที่19 กันยายน พศ. 2566เวลา 8:00 น ที่บ้านโคกนาคำหมู่ที่ 7 ตำบลหนองพอกอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด นายพัสกร ธนแสนไทยนายอำเภอหนองพอก .และนางดาริณีศรีดารา สจ. อำเภอหนองพอก ลงพื้นที่สำรวจตรวจเยี่ยมประชาชน ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยเมื่อวันที่ 15 กันยายนพ.ศ 2566 ที่มีฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้เกิดน้ำมท่วมไหลบ่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรและถนนหนทางที่สัญจรไปมาในพื้นที่เขตอำเภอหลวงพอกรวม 9 ตำบลได้รับความเสียหายหลายหมู่บ้านและที่บ้านโคกนาหมู่ที่7 ผู้ไหญ่บ้าน นางนุต ทิพย์อรัญตำบลหนองพอกก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบถนนขาดทำให้ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรไปมาได้เบื้องต้นชาวบ้านผู้นำท้องถิ่นกำนันผุ้ใหญ่บ้านโคกนาคำผุ้ช่วยส่วนราชการและอบต.หนองพอกโดยการแก้ปัญหาเบื้องต้นชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่นจึงได้รวมพลังสมานสามัคคีจิตอาสาผุ้นำท้องถิ่นและชาวบ้านโคกนาคำสร้าง


สะพานเพื่อใช้ชั่วคราวในการรอรับงบประมาณจากภาครัฐที่จะมาสานต่อในครั้งนี้
นายพัสกร ธนเสนไทย นายอำเภอหนองพอก กล่าวว่า พร้อมที่จะหาทางช่วยเหลือเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาให้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่อำเภอหนองพอกที่ได้รับผลกระทบทุกตำบลทุกหมู่บ้านหลายเส้นทางที่ต้องรองบประมาณในการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเร่งด่วน


สามารถ จำปาหวาย/ข่าว-ภาพ
ร้อยเอ็ด

ติดต่อลงโฆษณา สุรเดช เหลาคำ โทร.0933427988

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม