เปิดตลาดนัดเกษตรกร จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์

เปิดตลาดนัดเกษตรกร จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์

อำเภอสังขะเปิดตลาดนัดเกษตรกร จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เปิดตลาดทุกวันจันทร์

วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. นายสันติ โอฆะพนม นายอำเภอสังขะ พร้อมด้วยนางสงกรานต์ โอฆะพนม ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอสังขะ เป็นประธานเปิดตลาดนัดเกษตร ณ ลาดอเนกประสงค์ตลาดเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ โดยมีกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มตาแปลงใหญ่ กลุ่มโคกหนองนาโมเดล และกลุ่มทอผ้าไหม จากทุกตำบลได้นำสินค้าเกษตรมาจำหน่าย ซึ่งได้รับความสนใจมีประชาชนเข้ามาเลือกซื้อสินค้าเกษตรจากชุมชนเป็นจำนวนมาก

นายสันติ โอฆะพนม นายอำเภอสังขะ กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า
การเปิดตลาดนัดเกษตรกรในวันนี้ถือว่าเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ปลอดสารเคมี ที่สำคัญคือ พี่น้องเกษตรกรได้นำสินค้ามาจำหน่ายด้วยตนเอง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และเป็นการพบกันโดยตรงระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภค ทั้งนี้อำเภอสังขะได้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรมาโดยตลอด ซึ่งตลาดนัดเกษตรจะเปิดจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ทุกวันจันทร์ อยากขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันจับจ่ายซื้อสินค้าเกษตรจากพี่น้องเกษตรกรโดยตรง

นายมานิตย์ สีพูแพน หัวหน้าเกษตรอำเภอสังขะ กล่าวว่า
การเปิดตลาดนัดเกษตรวันนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สถาบันเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มนาแปลงใหญ่ กลุ่มเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ ศพก.สังขะ กลุ่มเกษตรกรโคกหนองนาโมเดล และส่วนราชการและภาคเอกชนต่างๆ
ซึ่งมีเกษตรกรนำสินค้าเกษตรปลอดภัย มาจำหน่าย ทั้งผัก และผลไม้ที่ได้รับมาตรฐาน ผลิตจากเกษตรกรตัวจริง ส่งถึงผู้บริโภคโดยตรง พร้อมทั้งยังมีสินค้าแปรรูปจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ทั้งนี้ การเปิดตลาดนัดเกษตรในครั้งนี้ เป็นการสนองนโยบายของนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ที่ต้องการให้มีตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของจังหวัดสุรินทร์ จึงขอเชิญชวนประชาชนมาเลือกซื้อผัก ผลไม้ ที่ปลอดสารพิษจากเกษตรกรโดยตรงได้ทุกวันจันทร์

ภาพ/ข่าว พูนสิน ยั่งยืน ชนะชล มูลจันทร์

ติดต่อลงโฆษณา สุรเดช เหลาคำ โทร.0933427988

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม