ปลูกจิตสำนึกให้อาสายุวกาชาด เลื่อมใสศรัทธา

ปลูกจิตสำนึกให้อาสายุวกาชาด เลื่อมใสศรัทธา

ปลูกจิตสำนึกให้อาสายุวกาชาด เลื่อมใสศรัทธาและเป็นกำลังสำคัญของสภากาชาดไทย

 

7 ธันวาคม 2566ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ณ ห้องประชุม ธารจินดารีสอร์ท ต. บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหารนาย ชวนชัย วิเวก รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จ.มุกดาหาร
มาเป็นประธาน เปิดงานโครงการ อาสายุวกาชาด ของ สกร. อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร รุ่นที่ 6187/มห 59 การอบรมครั้งนี้ มีนักศึกษา ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ รวม 80คน การอบรม รูปแบบ ค่ายพักแรม 2วัน 1คืน ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2566

 

ด้วยสภากาชาดไทย โดยพระราชภารกิจของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงโปรดเกล้าฯให้สำนักงานยุวกาชาดดำการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เลื่อมใสศรัทธาและเป็นกำลังสำคัญของสภากาชาดไทย โดยบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตามหลักการกาชาดและยุวกาชาด อีกทั้งจะได้ร่วมกิจกรรมกับสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องในโอกาสต่อไป

ภาพข่าว/สมชัยมุกดาหาร

ติดต่อลงโฆษณากับสุรเดช เหลาคำ โทร0933427988

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม