คปจ.ยโสธร จัดกิจกรรมประชุม สามัญประจำปี อาการสมัครคุมประพฤติ

คปจ.ยโสธร จัดกิจกรรมประชุม สามัญประจำปี อาการสมัครคุมประพฤติ

“คปจ.ยโสธร จัดกิจกรรมประชุม สามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดยโสธร”
ที่ห้องประชุมสีเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ได้แจ้งแนะนำคณะทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรพร้อมกับร่วมแสดงความยินดี กับอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ อาสาสมัครคุมประพฤติ ดีเด่น กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2566 จำนวน9 ราย อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น ระดับสังคม จำนวน 20 ราย พร้อมกันนี้มีการมอบเข็มอาสาสมัครคุมประพฤติให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติที่ผ่านการอบรมใหม่จำนวน 38 ราย และนางจิตรตรา เชื้อวณิชย์ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ได้กล่าวถึงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีคุมประพฤติอีสานใต้ ครั้งที่ 24″บั้งไฟเกมส์”จังหวัดยโสธรเป็นเจ้าภาพในการจัดงานกีฬาในครั้งโดยมีการหาแนวทางร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินงานที่จะเริ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ สร้างสรรค์ สังคมให้น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม คืนคนดีสู่สังคม

สามารถ จำปาหวาย/รายงาน
ศูนย์ข่าวร้อยเอ็ด

ติดต่อลงโฆษณากับสุรเดช เหลาคำ โทร.0933427988

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม