อ.คุระบุรี ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบการร้องทุกข์-ร้องเรียน กรณีที่ดินมีเนื้อที่ไม่ตรงตาม นส.3 ก.

อ.คุระบุรี ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบการร้องทุกข์-ร้องเรียน กรณีที่ดินมีเนื้อที่ไม่ตรงตาม นส.3 ก.

อ.คุระบุรี ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบการร้องทุกข์-ร้องเรียน กรณีที่ดินมีเนื้อที่ไม่ตรงตาม นส.3 ก.

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ที่ บ้านเตรียม ม. 6 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา นายกิตติพงษ์ มณีศรี นายอำเภอคุระบุรี ได้มอบหมายให้นายอาทิตย์ เพ็ชร์กุล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายสุเมช นวลศรี ปลัดอำเภอประจำตำบลคุระ นายมูฮำหมัดซอบรี อาแด ปลัดป้องกันฯ นายภักดี มีปาน กำนันตำบลคุระ นายเอกรัฐ คมขำ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบรังวัดแนวเขตที่ดิน นส.3 ก.เลขที่ 1863 ของเด็กชายอัฟด้อล พันทุพัก

เดิมที่ดินแปลงนี้ก่อนที่มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคุระบุรีและจนท.สนง.ที่ดินจังหวัดพังงาสาขาตะกั่วป่า เข้าไปตรวจสอบรังวัดที่ดิน เนื่องจากเด็กชายอัฟด้อลฯ พร้อมนางเจ๊ะอาสันฯมารดาผู้รับมอบอำนาจ ได้เข้าร้องทุกข์ร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรม อ.คุระบุรีและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา ขอความเป็นธรรมให้ จนท.ตรวจสอบที่ดินที่ได้มาจากมรดกที่มีจำนวน 37 ไร่ แต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเนื้อที่ที่ดินมีเพียงประมาณ  10 กว่าไร่เท่านั้น

ทั้งนี้ก่อนที่จะมีการรังวัดตรวจสอบที่ดิน จนท.ได้ดำเนินการออกหนังสือเรื่องให้ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินไปยังผู้เกี่ยวข้องก่อนออกไปทำการรังวัดที่ดินแปลงดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามประมวลกฎหมายที่ดิน ระเบียบในการรังวัดที่ดิน และเมื่อการตรวจสอบรังวัดที่ดิน นส.3 ก. เลขที่ 1863 เสร็จแล้ว สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาสาขาตะกั่วจะได้ดำเนินการตามกระบวนการในขั้นตอนระเบียบและข้อกฎหมายต่อไป

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการร่วมกันดำเนินการตามที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคุระบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ตลอดจนประชาชนช่วยกันแก้ไขปัญหา ลดความขัดแย้งและหาทางออกที่ดีเพื่อความสงบสุขของคนในหมู่บ้านและชุมชนต่อไป.

ศักดิ์สิทธิ์ ประทีป/ยุวลักษณ์ ขนิษฐนาม จังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม