กาญจนบุรี ผอ.สสว.พลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME จัดโครงการงานแสดงสินค้า “SME FEST” ช่วยผู้ประกอบการในพื้นที่กาญจนบุรี

กาญจนบุรี ผอ.สสว.พลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME จัดโครงการงานแสดงสินค้า “SME FEST” ช่วยผู้ประกอบการในพื้นที่กาญจนบุรี

ค่ำที่ผ่านมาของวันนี้ 20 พฤศจิกายน 2563 นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าSME FESTIVAL” ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME” ภายใต้โครงการจัดแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME FESTIVAL ณ.ลานด้านหน้าโรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 20 -22 พฤศจิกายน 2563 โดยมี นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่าย ผู้ให้บริการ SMS รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ นายรักติ ญวนกระโทก รองประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนา sme แท่งสมาพันธ์ SME ไทย และประธานจัดโครงการฯ นายธีระชัย ชุติมันท์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี พลตรี ศรชัย มนตริวัตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โร.กิรดา ลำโครัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี และแขกผู้มีเกียรติ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีและสื่อมวลชนให้การต้อนรับ ณ ลานสนามด้านหน้าโรงงานกระดาษไทย กาญจนบุรี ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

จากนั้น นายรักติ ญวนกระโทก รองประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนา sme แห่งสมาพันธ์ SME ไทย และประธานจัดโครงการฯ ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมว่า การจัดงานในครั้งนี้ของ สสว.เพื่อพลิกวิกฤตหลังจากประเทศไทยเราต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19″เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ 2563 ที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการค้า sme ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทาง สสว. จึงได้ พลิกวิกฤตหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค”โควิด- 19″ หาย ทาง สสว.จึงได้จัดโครงการจัดแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME FESTIVAL ขึ้น ณ.ลานด้านหน้าโรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 20 -22 พฤศจิกายน 2563 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการSMEที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค”โควิด-19″ที่ผ่านมาโดยมีผู้ประกอบการ SME มาร่วมเปิดร้านการแสดงสินค้ากว่า 250 ร้าน ให้ประธานในพิธีและแขกผู้มึเกียรติและประชาชนที่เดินทางมาร่วมเที่ยวงานได้ทราบ

หลังจากนั้น นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประธานในพิธีได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกับร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะผู้บริหาร สสว.หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมงานเพื่อเป็นที่ระลึก เสร็จแล้วได้เดินทางไปร่วมเปิดเวทีรำวงพร้อมกับเดินทางเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการค้าSME ที่เดินทางมาร่วมเปิดร้านประกอบการภายในงานดังกล่าวโดยมีพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรีและนักท่องเที่ยวเดินทางมาซื้อสินค้าในงานเป็นจำนวนมาก

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ได้กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดว่า การจัดกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้า สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาส ให้ SME” ภายใต้ “โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME FEST” ณ อาคารโรงงานกระดาษไทย จังหวัดกาญจนบุรี ว่า จากสถานการณ์ภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการ SME ได้แก่ ปัญหาสงครามการค้า และปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินธุรกิจหรือประกอบการได้ตามปกติ ด้วยเหตุนี้ ทาง สสว.ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ได้ดำเนินโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครบวงจร หรือมาตรการ MSME 2020 จำนวน 8 ด้าน 13 มาตรการ โดย 1 ในมาตรการสำคัญที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวคือ มาตรการส่งเสริมด้านการตลาด ด้วยโครงการจัดงานแสดงสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SME รวมถึงลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

ผอ.สสว.เผยอีกว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 จาก 10 ครั้ง ที่จะจัดขึ้นทั่วประเทศใน 10 จังหวัดโดยจังหวัดกาญจนบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2563 บริเวณหน้าโรงงานกระดาษไทย อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า 250 ร้านค้ามีสินค้าหลากหลายมากมาย อาทิ สินค้าชุมชน สินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์พืช ผัก ผลไม้ อาหารสด อาหารทะเล อาหารแปรรูป สินค้าหัตกรรมพื้นบ้าน ของใช้ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายฝีมือชาวบ้าน สินค้าของฝากของดีของเด่น ของเมืองกาญจนบุรี และ SME จากทั่วไทย ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว สสว. ได้ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

เป็นผู้ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้โดย สสว.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินโครงการดังกล่าว จะเกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SME / Micro SME ทั้ง
ภาคการผลิต การค้า และการบริการ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือเพิ่มช่องทางในการแสดงและจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดการต่อยอดทางการค้า และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ และการกระจายรายได้ให้เกิดขึ้นภายในจังหวัด ซึ่งจะเป็นการบรรเทาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SME

การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาสให้ SME” ภายใต้ “โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME FEST” คาดว่า จะมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์และเข้าร่วมกิจกรรมรวมตลอดทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 2,000 ราย และคาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการรวมแล้วไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท

ทาง สสว.จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีและ นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เดินทางมาชมและหาซื้อสินค้า เพื่อเป็น ของฝากของที่ระลึกให้กับคนที่เรารักได้ภายในงานตั้งแตวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 นี้ ณ ลานด้านหน้าโรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

ข่าววาไรตี้-ท่องเที่ยว-อาชีพ สังคม เศรษฐกิจ