กาญจนบุรี-เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรในการงดการทำนาปรัง และร่วมกันประหยัดการใช้น้ำ

กาญจนบุรี-เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรในการงดการทำนาปรัง และร่วมกันประหยัดการใช้น้ำ

จังหวัดกาญจนบุรีเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรในการงดการทำนาปรัง และร่วมกันประหยัดการใช้น้ำ

วันนี้ 1 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเขื่อนศรีนครินทร์ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลทั่วไปและสถานการณ์น้ำของจังหวัดกาญจนบุรีในการเตรียมพร้อมในช่วงฤดูแล้ง จาก นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลฯ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ มีระบบโครงการชลประทาน ลุ่มน้ำแม่กลอง โดยวางแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน ในการอุปโภค-บริโภค และการประปา รักษาระบบนิเวศน์ ผลักดันน้ำเค็ม ไล่น้ำเสีย ใช้ในการเกษตรกรรมและการอุตสาหกรรม ปริมาณน้ำต้นทุนในปัจจุบัน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มีจำนวน 4,916 ล้านลูกบาศก์เมตร มีแผนจัดสรรน้ำลุ่มแม่กลอง 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ในการอุปโภค-บริโภค 460 ล้านลูกบาศก์เมตร รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 1,590 ล้านลูกบาศก์เมตร การเกษตรในการปลูกพืชต่อเนื่อง 950 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในการบริหารจัดการน้ำได้เป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากที่ได้รับข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และโครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักชลประทานที่ 13 ปริมาณน้ำในฤดูแล้งนี้มีปริมาณน้อย ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว ในช่วงฤดูแล้งอีก 2-3 เดือนข้างหน้า ซึ่งได้เตรียมแผนการบริหารจัดการน้ำไว้ เรียกว่า แผนการกระจายน้ำไปยังจุดที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก ได้แก่ อำเภอบ่อพลอย ห้วยกระเจา เลาขวัญ พนมทวน ท่าม่วง ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย ก็มีแผนกระจายน้ำออกไป ส่วนในพื้นที่ที่อยู่ใต้เขื่อน ก็จะมีการดำเนินการจัดสรรน้ำที่เป็นระบบ โดยขณะนี้กรมชลประทานได้ประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้น ในปี 2564 ไม่สามารถจัดสนับสนุนน้ำในการปลูกพืชหรือข้าวนาปรังได้ แต่ยังคงจัดสรรน้ำในการอุปโภคบริโภค น้ำในการรักษาระบบนิเวศน์ และน้ำในการปลูกพืชต่อเนื่อง ต้องขอความร่วมมือในการงดการปลูกข้าวนาปรัง ทางภาครัฐจะมีโครงการสนับสนุนเกษตรกรต่อไป

นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ ในปีนี้ มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำในฤดูฝนที่ผ่านมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ปริมาณน้ำทั้งสองเขื่อนมีน้ำต้นทุนที่ใช้งานได้จำนวน 4,900 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ในฤดูแล้งในปีนี้ปริมาณน้ำค่อนข้างน้อย และน้ำต้นทุนที่จะจัดสรรในปี 2564 น้อยลง สำหรับแผนการบริหารจัดการน้ำ ทางเขื่อนฯจะระบายน้ำตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติในการระบายน้ำจากเขื่อนในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้ จึงจำเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือเกษตรกรในการงดการทำนาปรัง แต่ก็ยังมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม จึงขอให้ประชาชนร่วมกันประหยัดการใช้น้ำตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายอวิรุทธ์ วรกิตติ์ไพศาล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากที่ได้ติดตามสถานการณ์น้ำ ปริมาณน้ำในเขื่อนทั้งสองเขื่อนมีปริมาณน้ำที่เป็นน้ำใช้การน้อยกว่าปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก ดังนั้นในเขตพื้นที่ชลประทาน พื้นที่การเกษตรอาจได้รับผลกระทบ ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทาน มีฝนตกกระจายมากกว่าในปีที่ผ่านมา ซึ่งก็ยังมีน้ำต้นทุนอยู่ก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้กักเก็บน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ที่จะใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งได้นำข้อมูลจากปีที่ผ่านมา ในการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน ทั้งเครื่องมือ รถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ ในการสูบน้ำไปส่งยังแหล่งเก็บน้ำในหลายหมู่บ้านก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้
/////////////////////////////////////////////////////////////
ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม