กรมคุมประพฤติย้ำมาตรการคุมประพฤติสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชน

กรมคุมประพฤติย้ำมาตรการคุมประพฤติสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชน

กรมคุมประพฤติย้ำมาตรการคุมประพฤติสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชน

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฏร์ธานี นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง แผนสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนด้วยมาตรการคุมประพฤติ โดยกล่าวเน้นย้ำมาตรการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในการติดตามเฝ้าระวังผู้กระทำผิด มาตรการเฝ้าระวังผู้กระทำผิดที่มีลักษณะพิเศษ และมาตรการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากสังคม ตลอดจนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในการดูแลผู้กระทำผิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในสังคม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะให้กับประธานอาสาสมัครคุมประพฤติภาค จังหวัด อำเภอ และพนักงานคุมประพฤติที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติ ภาค 8 โดยมีคณะผู้บริหารจากกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ

ไตรภพ สิริพันธ์วราภรณ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส จ.พังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม