สุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง ประธานในการประชุม เสวนาสภากาแฟยามเช้ากำนันทั้ง 6 ตำบล

สุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง ประธานในการประชุม เสวนาสภากาแฟยามเช้ากำนันทั้ง 6 ตำบล

อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ภายใต้การอำนวยการของ
ท่านณรงค์ วุ่นซิ้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00 น.
นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง ประธานในการประชุม เสวนาสภากาแฟยามเช้ากำนันทั้ง 6 ตำบล และพร้อมด้วยนายศิริพงษ์ หลีประสิทธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครองอำเภอถลาง หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ปลัดอำเภอถลาง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอถลาง ชั้น 2 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม