นครนายก – กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลฯ 5 ธันวาคม 2563

นครนายก – กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลฯ 5 ธันวาคม 2563

นครนายก – กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลฯ 5 ธันวาคม 2563

กิจกรรมจิตรอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563

ที่บริเวณลานวัดบ้านบุ่ง หมู่ที 8 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายวิชัย บุญมี นายอำเภอเมืองนครนายก เป็นประธานในพิธี กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5ธันวาคม 2563 โดยมีนายแผน กำพุด รองนายกองค์การบริหารตำบลสาริกา รายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมีนายนิติธร มูลตรีภักดี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ข้าราชการ, ทหารปืนใหญ่ 102 จังหวัดปราจีนบุรี,กองร้อย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองนครนายก, ผู้นำชุมชน,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน, จิตอาสาพระราชทานและ ประชาชน, ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมทำความสะอาดกวาดพื้นรอบบริเวณวัด ตัดหญ้า ,ทำความสะอาดล้างรอบพระอุโบสถพื้นผิวถนน, ขุดลอกคลอง, เก็บผักตบชวา, เพื่อถวายพระราชกุศลฯ

ด้วยอำเภอเมืองนครนายก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา เนื่องในโอกาส พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม