ครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ !! ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีคัดค้านการสรรหา ผอ.สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ

ครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ !! ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีคัดค้านการสรรหา ผอ.สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ

ครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ !! ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีคัดค้านการสรรหา ผอ.สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายอุดม โพธิ์ชัย ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (ชป.ศก.) เป็นธานประชุมคณะกรรมการชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.) นายธีรนันท์ คำคาวี นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองศรีสะเกษและคณะกรรมการชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (ชป.ศก.) ได้เดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด ทั่วประเทศ ต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้รับหนังสือ และนำเสนอต่อนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
นายอุดม โพธิ์ชัย ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ(ชป.ศก.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ ได้สรรรหา ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัด ทั่วประเทศจำนวน 64 จังหวัดและประกาศผลการสรรหา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ตามประกาศ สำนักงาน สกสค. แล้วนั้น ซึ่งจากผลการสรรหาสำนักงานส่งผู้อำนวยการสนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำจังหวัดที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่าในการสรรหาบุคคลที่อาจจะไม่ขัดกับหลักเกณฑ์และวิธีการ แต่ความเป็นจริงนั้นเกิดความไม่สบายใจว่า มีข้อกล่าวหามีข้อสงสัยข้อเคลือบแคลงมีความไม่สบายใจทำให้ครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์และปกป้องและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการสรรหาต่างๆเกิดความไม่สบายใจ จึงได้นำเรื่องดังกล่าวมานำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการสรรหาในเรื่องในเรื่องของบุคคลที่ได้รับการสรรหานั้น เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจ และกระจุกอยู่จังหวัดเดียวมากกว่า 30 คนนะครับ
*******************
บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ

ร้องทุกข์ ร้องเรียน