สุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง มอบหมายฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิก อส.ประจำกอง สมาชิก อส สำรอง และ ชรบ. ร่วมกับทหารผ่านศึก รวมจำนวน 213 นาย อำนวยความสะดวกเส้นทางงานซุปเปอร์ สปอร์ต ลากูน่า ภูเก็ต มาราธอน 2563

สุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง มอบหมายฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิก อส.ประจำกอง สมาชิก อส สำรอง และ ชรบ. ร่วมกับทหารผ่านศึก รวมจำนวน 213 นาย อำนวยความสะดวกเส้นทางงานซุปเปอร์ สปอร์ต ลากูน่า ภูเก็ต มาราธอน 2563

อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ภายใต้การอำนวยการของ
ท่านณรงค์ วุ่นซิ้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563
เวลา 03.30 น.
นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง มอบหมายฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิก อส.ประจำกอง สมาชิก อส
สำรอง และ ชรบ. ร่วมกับทหารผ่านศึก รวมจำนวน 213 นาย อำนวยความสะดวกเส้นทางงานซุปเปอร์ สปอร์ต ลากูน่า ภูเก็ต มาราธอน 2563 ตลอดระยะทาง 42 กม.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม