ศรีสะเกษ !! ปริโชติ จารุรัชกุล ผู้สมัคร ส.อบจ.ศรีสะเกษ เขต 2 อำเภออุทุมพรพิสัย เบอร์ 3 มั่นใจได้รับการเลือกตั้งแน่นอน

ศรีสะเกษ !! ปริโชติ จารุรัชกุล ผู้สมัคร ส.อบจ.ศรีสะเกษ เขต 2 อำเภออุทุมพรพิสัย เบอร์ 3 มั่นใจได้รับการเลือกตั้งแน่นอน

ศรีสะเกษ !! ปริโชติ จารุรัชกุล ผู้สมัคร ส.อบจ.ศรีสะเกษ เขต 2 อำเภออุทุมพรพิสัย เบอร์ 3 มั่นใจได้รับการเลือกตั้งแน่นอน
เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 63 เวลา 11.00 น. ที่บ้านโนนแตน ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายปริโชติ จารุรัชกุล ผู้สมัคร ส.อบจ.ศรีสะเกษ เขต 2 อำเภออุทุมพรพิสัย เบอร์ 3 ได้ลงพื้นที่หาเสียงในเขตตำบลแขม ปบพะผู้สูงอายุและเกษตรกรที่กำลังตากข้าวเปลือก เพื่อแนะนำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือก ส.อบจ.ศรีสะเกษ เขต 2 อำเภออุทุมพรพิสัย ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนเองมีสิทธิ์ และขอฝากให้เลือก เบอร์ 3 ขอโอกาสคนรุ่นใหม่หัวใจพัฒนา คิดเร็ว คิดไว ใจถึง พึ่งได้ โดยได้ความสนใจจากชาวบ้านเป็นจำนวนมาก
นายปริโชติ จารุรัชกุล ผู้สมัคร ส.อบจ.ศรีสะเกษ เขต 2 อำเภออุทุมพรพิสัย เบอร์ 3 กล่าวว่า ตนมีความมั่นใจในการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เนื่องจากได้ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้าน จะมีผู้สนับสนุนให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก และคาดว่าตนเองจะได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้แน่นอน

***********
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ

การเมือง