กาญจนบุรี ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยเทศบาลตำบลดอนเจดีย์จัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี “ดอนเจดีย์ คัพ”ครั้งที่ 13

กาญจนบุรี ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยเทศบาลตำบลดอนเจดีย์จัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี “ดอนเจดีย์ คัพ”ครั้งที่ 13

กาญจนบุรี ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยเทศบาลตำบลดอนเจดีย์จัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี “ดอนเจดีย์ คัพ”ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563

วันนี้ 06 ธ.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 3 พรรคภูมิใจไทย เป็นประธานถวายพานพุ่ม เปิดกรวยกระทงดอกไม้และอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคาราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน”ดอนเจดีย์ คัพ ครั้งที่ 13 ณ.สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีอเนก กาญจนแพทย์นุกูล กำนันตำบลดอนเจดีย์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายชุมพล คชายุทธ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนเจดีย์,หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะครู นักเรียน กศน.ตำบลดอนเจดีย์,เจ้าหน้าที่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน,กลุ่มสตรีตำบลดอนเจดีย์และประชาชนเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันการกีฬาฟุตบอลนับเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมของเยาวชนและประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งในแต่ละครั้งได้รับความสนใจจากนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงได้ดำเนินการจัดการแข่งขันดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังในกลุ่มเยาวชน ประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความรักความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการสมทบทุนซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่และเป็นการกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวของตำบลดอนเจดีย์ที่มีประวัติศาสตร์ชาติไทยที่สำคัญในพื้นที่ตำบลดอนเจดีย์ อาทิเช่น พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นต้น สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี และประเภทประชาชนทั่วไป เริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ในช่วงระหว่างวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยถ้วยรางวัลพระราชทานจะมอบให้กับทีมที่ครองรางวัลชนะเลิศเป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน

ในด้านของนายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 3 กล่าวว่า การดำเนินการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวตำบลดอนเจดีย์และจังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนต้องขอชื่นชมผู้นำชุมชนและเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ที่ได้วางแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบที่ได้กำหนดเป้าหมายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนได้อย่างทั่วถึง ต่อเนื่องทุกด้าน ซึ่งการออกกำลังกายเป็นกระบวนการหนึ่งที่สมารถช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจาคโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตดี เป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย รักความยุติธรรม มีน้ำใจเป็นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ประพฤติตนห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย./
///////////////////////////////////////////////////////
ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

กีฬา สุขภาพ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม