ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของนายอุทัย สีหะวงศ์ บ้านโนนสาวสวย ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทำ นำ เปลี่ยน การเลี้ยงกบในนาข้าวเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมีนายอุทัย สีหะวงศ์ เจ้าของโครงการเลี้ยงกบในนาข้าวเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน นำกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนอำเภอบึงบูรพ์ประกอบด้วย กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มผลิดน้ำพริกนรกแมงดาและแจ่วบองชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มทำนาเกษตรอินทรีย์ จำนวน 30 คน ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม โครงการเศรษบกิจพอเพียง การเลี้ยงกบเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน
ในโอกาสนี้ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบพันธ์กบให้แก่สมาชิกจำนวน 30 คนๆละ 30 ตัว เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธ์และมอบปอเทืองให้แก่สมาชิก เพื่อนำไปหว่านเพื่อบำรุงดินทำนาเกษตรอินทรีย์ ต่อไป
นายอุทัย สีหะวงศ์ เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโครงการเลี้ยงกบในนาข้าวเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน กล่าวว่า โครงการเลี้ยงกบเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน เป็นโครงการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี หากสมาชิกที่สนใจจะเลี้ยงกบ ขอให้ศึกษาวิธีการเลี้ยงกบให้ดี ซึ่งการเลี้ยงกบนั้นสามารถมีรายได้ครั้งละ 2-3 หมื่นบาท ผู้สนใจไปศึกษาดูงานติดต่อได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บ้านโนนสาวสวย ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0813931167

***********
ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม