กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศรีสะเกษมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศรีสะเกษมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศรีสะเกษมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองยาง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ นายนภดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ได้เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยมี นายชาลี สุขศรี ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นางอรสา โสภา ประธานชุมชน รสพ. และคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ทั้ง 47 ชุมชนๆละประมาณจำนวน 5-10 ผืน รวมทั้งสิ้นจำนวน 300 ผืน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากภัยหนาวให้แก่ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ ทั้ง 47 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ด้วย

*************
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม