นครนายก – ออมสินนครนายกสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่คล่องตัว โดยพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นครนายก – ออมสินนครนายกสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่คล่องตัว โดยพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นครนายก – ออมสินนครนายกสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่คล่องตัว โดยพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ที่วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นางสาวนพนารถ ขันทอง ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขานครนายก ได้เป็นประธานเปิดโครงการออมสินสนับสนุน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ประชาชนฐานรากแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการทำขนมจีบ ซาลาเปา ตามโครงการ GSB ปั้นงาน ปั้นเงิน และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน โดยมีผู้แทนสาขาต่างๆเข้าร่วมในกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวล้วนเป็นเรื่องที่น่าสน และสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ เนื่องจากเป็นการลงทุนน้อย ไม่ยุ่งยาก และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่วไป ในการร่วมกิจกรรมของผู้เข้าอบรมต่างพึงพอใจและให้ความสนใจในภาคปฏิบัติเป็นอย่างดี คาดว่าผู้ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้จะสามารถนำความรู้ความเข้าใจจากการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม