ญส.จัดกิจกรรมจิตอาสา“เก็บขยะริมชายหาด ฟังประวัติศาสตร์เมืองสงขลา”

ญส.จัดกิจกรรมจิตอาสา“เก็บขยะริมชายหาด ฟังประวัติศาสตร์เมืองสงขลา”

ญส.จัดกิจกรรมจิตอาสา“เก็บขยะริมชายหาด ฟังประวัติศาสตร์เมืองสงขลา”
วันนี้ 10 ธันวาคม 2563 นักเรียนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA) ชั้น ม.1/1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา (ญส.)จัดโครงการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ภายใต้กิจกรรม “เก็บขยะริมชายหาด ฟังประวัติศาสตร์เมืองสงขลา” เพราะเห็นว่า การช่วยเก็บขยะริมชายหาดสมิหลา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของสงขลา จะทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่ดี สะอาด สวยงาม และยังเป็นการช่วยเหลือสัตว์ทะเลที่อาจได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งและพัดลงสู่ทะเลอีกด้วย ส่วนกิจกรรม ฟังประวัติศาสตร์เมืองสงขลานั้น เนื่องจากสงขลา เป็นเมืองสำคัญของประเทศไทยมาตั้งแต่โบราณ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวจังหวัดสงขลา ดังนั้นควรจะรู้ถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเอง โดยมีนายสืบสกุล ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม เป็นผู้บรรยาย ที่โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ จะทำให้เด็กๆ เกิดความรู้ สำนึกรักบ้านเกิด รักสิ่งแวดล้อม เป็นตัวอย่างให้แก่ผู้อื่นด้านการมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม และรู้จักการเสียสละ

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม