พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 เข้ารับพระราชทานปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 เข้ารับพระราชทานปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 เข้ารับพระราชทานปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันนี้ 9 ธันวาคม 2563 พันเอก สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 เข้ารับพระราชทานปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมติเป็นเอกฉันท์ จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษ ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหัวหน้าชุดส่งกลับทางอากาศภารกิจถ้ำหลวงช่วยเหลือ 13 ชีวิต นักฟุตบอลและผู้ช่วยโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดอยู่ในถ้ำวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ได้รับโล่วิจัยดีเด่น จากวิทยาลัยการทัพบก เรื่อง”การเตรียมความพร้อมทางการแพทย์ ในการบรรเทาภัยพิบัติทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพของกองทัพบก”พัฒนาทีม MERT ทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่ง ฝึกการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและดูแลผู้ประสบภัยทางอากาศยาน พัฒนาทีมช่วยเหลือและกู้ภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอด 24 ชั่วโมง และพัฒนาโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ให้เป็น 1 ใน 2 โรงพยาบาลกองทัพบกที่สามารถตรวจหาเชื้อ SAR-CoV-2 ที่ได้รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีความสามารถในการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 สร้างความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดใกล้เคียง ในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ภาพ​/ข่าว​อุตรดิตถ์​

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม