พังงา-Kick Off จ่ายประกันรายได้ยางพารา “ยิ้มรับเงินส่วนต่างถ้วนหน้า” ทั้งบัตรเขียว-บัตรชมพู

พังงา-Kick Off จ่ายประกันรายได้ยางพารา “ยิ้มรับเงินส่วนต่างถ้วนหน้า” ทั้งบัตรเขียว-บัตรชมพู

Kick Off จ่ายประกันรายได้ยางพารา “ยิ้มรับเงินส่วนต่างถ้วนหน้า” ทั้งบัตรเขียว-บัตรชมพู

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น.ที่ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิด Kick Off โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 มีนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ส.ส.พังงา พล.ต.ต.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ ผบก.ภ.จว.พังงา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ โดยทำการโอนเงินส่วนต่างประกันรายได้ชาวสวนยางพาราปีที่ 2 เข้าระบบบัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ของกลุ่มเกษตรกร ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับเงินส่วนต่าง ทั้งที่ถือบัตรสีเขียวหรือผู้มีเอกสารสิทธิ ประมาณ 9.6 แสนราย และผู้ที่ถือบัตรสีชมพูหรือเกษตรกรกลุ่มด้อยโอกาสที่แจ้งปลูก ประมาณ 3.4 แสนราย รวมแล้วประมาณ 1.3 ล้านรายทั่วประเทศ ด้วยการประกาศราคาเกณฑ์กลางงวดนี้จะได้รับการชดเชย 2 ชนิด คือยางก้อนถ้วยกับน้ำยางสด สำหรับจังหวัดพังงา รอบที่หนึ่งในวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เกษตรกรพังงาได้รับเงินช่วยเหลือ 16,421 ราย แบ่งเป็นบัตรเขียว 13,652 ราย บัตรชมพู 4,179 ราย
นายจุรินทร์ฯ กล่าวว่า วันนี้เกษตรกรชาวสวนยางพาราจะได้รับส่วนต่างพร้อมกันทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ปลูกยางพารากว่า 18 ล้านไร่ โดยยึดหลักเกณฑ์เดิมตามโครงการระยะที่ 1 ประกันรายได้ยาง 3 ชนิด คือ 1.ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคา 60 บาท/กิโลกรัม 2.น้ำยางสด (DRC 100%) ราคา 57 บาท/กิโลกรัม และ 3.ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคา 23 บาท/กิโลกรัม สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไป ที่เปิดกรีดยางไปแล้วรายละไม่เกิน 25 ไร่ มีสัดส่วนแบ่งรายได้ระหว่างเจ้าของ 60% และคนกรีดยาง 40% ระยะเวลาโครงการ เดือนกันยายน 2563 -กันยายน 2564
ภาพ ส.ปชส.พังงา
ยุวลักษณ์ ขนิษฐนาม ผู้สื่อข่าว จ.พังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม