ทส. เปิดโครงการระบบกระจายน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์ แก้ภัยแล้ง บ้านป่าหวาย มุกดาหาร

ทส. เปิดโครงการระบบกระจายน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์ แก้ภัยแล้ง บ้านป่าหวาย มุกดาหาร

ทส. เปิดโครงการระบบกระจายน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์ แก้ภัยแล้ง บ้านป่าหวาย มุกดาหาร
“ทส. เปิดโครงการระบบกระจายน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์ แก้ภัยแล้ง บ้านป่าหวาย มุกดาหาร”
10 ธ.ค. 63 อ่าน 64 ครั้ง
“ทส. เปิดโครงการระบบกระจายน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์ แก้ภัยแล้ง บ้านป่าหวาย มุกดาหาร”

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ได้เป็นประธานเปิดโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บ้านป่าหวาย ม.7 ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหารกระทรวง และประชาชนจำนวนมากมาร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดระบบกระจายน้ำครั้งนี้

ปกท.ทส. ได้กล่าวในการเปิดงานว่า “นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ น้ำถึงนา ประปาต้องถึงบ้าน หน่วยงานต่างๆ จึงพยายามหาทางแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างเร็วที่สุด” ปกท.ทส. ยังกล่าวอีกว่า “วันนี้อ่างเก็บน้ำห้วยคำเตย หากขาดฝนน้ำคงลด หากขาดป่าน้ำคงแห้ง เราต้องช่วยกันดูแลรักษาป่าชุมชนของพวกเราให้ดี เพราะป่าคือแหล่งผลิตน้ำและความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริง เห็นน้ำก็เหมือนเห็นชีวิต เพราะน้ำคือชีวิต” และยังฝากในตอนท้ายว่า “ขอให้พี่น้องประชาชน วางแผนการปลูกพืชผักการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพการใช้น้ำของชุมชน เพื่อที่มฝทุกครัวเรือนจะได้มีน้ำใช้และรายได้อย่างยั่งยืน” ก่อนที่ ปกท.ทส. จะได้มอบน้ำดื่มให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นผู้แทนสำหรับการแจกจ่ายน้ำดื่มให้ประชาชนในชุมชนต่อไป

ทั้งนี้ บ้านป่าหวาย ได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมาอย่างต่อเนื่อง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 จึงได้ดำเนินการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้ ซึ่งเป็นขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หอถังสูง 20 เมตร แผงโซล่าเซลล์ 300 วัตต์ จำนวน 16 แผง โดยตั้งอยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้ำห้วยคำเตย ซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนในด้านน้ำอุปโภคบริโภคได้กว่า 149 ครัวเรือน หรือกว่า 340 คน ซึ่งหลังจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม