นครนายก – ทีมขุนด่านปราการชล โชว์ฝีมือคว้ารางวัล Best Teams’ Awards แข่งหุ่นยนต์นานาชาติ ABU ROBOCON 2020

นครนายก – ทีมขุนด่านปราการชล โชว์ฝีมือคว้ารางวัล Best Teams’ Awards แข่งหุ่นยนต์นานาชาติ ABU ROBOCON 2020

นครนายก – ทีมขุนด่านปราการชล โชว์ฝีมือคว้ารางวัล Best Teams’ Awards
แข่งหุ่นยนต์นานาชาติ ABU ROBOCON 2020

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ส่งนักเรียน นักศึกษา และครู “ทีมขุนด่านปราการชล” ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU ROBOCON 2020 เมืองซูวา ประเทศฟิจิ สามารถคว้ารางวัล Best Teams’ Awards อันดับ 4 มาครองได้ ณ ห้องประชุม บมจ. อสมท. กรุงเทพมหานคร

นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ได้ส่งทีม “ขุนด่านปราการชล” เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU ROBOCON 2020 ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัล Best Teams’ Awards อันดับ 4 ส่วนทีมองครักษ์โรบอท จากวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ได้รับรางวัล NOK Award ซึ่งเจ้าภาพ ประเทศฟิจิ ได้จัดการแข่งขันแบบ Festival ภายใต้ชื่อว่า ABU Robocon Festival ผ่านระบบ Zoom Online โดยมีทีมหุ่นยนต์เข้าร่วมการแข่งขัน 21 ทีม จาก 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ไทย อินโดนีเซีย ฟิจิ อินเดีย เนปาล ฮ่องกง กัมพูชา เวียดนาม และมองโกเลีย แบ่งสายการแข่งขันแบบ Festival เป็น 4 กลุ่ม การแข่งขันหุ่นยนต์ใช้กติกา “โรโบ รักบี้ (Robo Rugbi)” ผ่านระบบ Zoom Online โดยให้ทีมหุ่นยนต์ จำนวน 21 ทีม แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม นำเสนอผลงานการออกแบบ และการแข่งขันหุ่นยนต์ของทีมตนเอง เรียงลำดับจากกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C และกลุ่ม D เริ่มต้นจากกล่าวทักทาย แนะนำทีมหุ่นยนต์ จากนั้นนำเสนอการทำงานของหุ่นยนต์ PASS ROBOT และหุ่นยนต์ RECIVE ROBOT พร้อมเทคนิคการทำ การวางแผนการแข่งขัน ภายในเวลาที่กำหนด และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการกลางจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ฟิจิ และมองโกเลีย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวต่อว่า สำหรับรางวัลการแข่งขันฯ มีทั้งหมด 14 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 รางวัลทีมยอดเยี่ยม (Best Team Award) รางวัลหุ่นยนต์ออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ ยอดเยี่ยม (Best Idea Award) ซึ่งมาจากสมาชิกทีมหุ่นยนต์ทุกประเทศลงคะแนนโหวตให้ทีมต่างประเทศที่สมควรได้รับ และรางวัลพิเศษ 7 รางวัล ได้แก่ TOYOTA AWARD PANASONIC AWARD MABUSHI AWARD NOK AWARD ROHM AWARD MUSHITA AWARD และ TOKYO ELECTRIC AWARD ซึ่งมาจากผู้สนับสนุนพิเศษ จำนวน ๗ บริษัท พิจารณาให้รางวัล ทั้งนี้ การแข่งขันหุ่นยนต์ดังกล่าวนับว่าเป็นเวทีสำคัญที่ทำให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ได้นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และทักษะวิชาชีพมาบูรณาการ ประดิษฐ์ คิดค้น และพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีศักยภาพสูงสุด เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจทางด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติ และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีเวทีประลองฝีมือ เกิดความเชื่อมั่นในทักษะที่สามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างแม่นยำต่อไป

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม