กองทุนอนุรักษ์เต่าทะเล มอบเงินรางวัลผู้แจ้งเบาะแสเต่าทะเลขึ้นวางไข่ และได้เลือกตั้งประธานคนใหม่

กองทุนอนุรักษ์เต่าทะเล มอบเงินรางวัลผู้แจ้งเบาะแสเต่าทะเลขึ้นวางไข่ และได้เลือกตั้งประธานคนใหม่

กองทุนอนุรักษ์เต่าทะเล มอบเงินรางวัลผู้แจ้งเบาะแสเต่าทะเลขึ้นวางไข่ และได้เลือกตั้งประธานคนใหม่

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ โรงแรมเขาหลักออคิด อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายกฤษ ศรีฟ้า ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา และประธานกองทุนอนุรักษ์เต่าทะเลและถิ่นอาศัยพังงาภูเก็ต ได้เปิดเผยว่า วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนอนุรักษ์เต่าทะเลฯ ซึ่งตนเองเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้ มาตั้งแต่ปี 2556 มีการมอบเงินรางวัลให้กับผู้แจ้งเบาะแสการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟืองในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา จำนวน 7 รัง รางวัลละ 20,000 บาท รวม 140,000 บาท สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รายได้จากกิจกรรมวิ่งการกุศล เงินกองทุนคงเหลือ การปรับแก้ไขระเบียบกองทุน และการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนเต่าทะเลและถิ่นอาศัยจังหวัดพังงาภูเก็ตชุดใหม่ ซึ่งผลการเลือกตั้ง คุณธวัช นิรนาทวโรดม ได้เป็นประธานคุณกุศลและนายก อบต.นาเตย เป็นรองประธาน
นายกฤษฯ กล่าวว่า เต่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศที่ดีของพังงาการที่มีกองทุนนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการอนุรักษ์เต่าทะเลและทำให้มีข้อมูลการขึ้นวางไข่ของเต่าที่ดี.

ยุวลักษณ์ ขนิษฐนาม ผู้สื่อข่าว จ.พังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม