สระแก้ว-จังหวัดสระแก้วจัดพิธีมอบพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สระแก้ว-จังหวัดสระแก้วจัดพิธีมอบพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สระแก้ว-จังหวัดสระแก้วจัดพิธีมอบพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(15 ธ.ค.) ที่ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว พันเอกชาลี ไกรอาบ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานให้แก่เกษตรกรและคณะครูในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจำนวน 32 ราย โดยในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระแก้ว นำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ กองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในจังหวัดสระแก้วจึงได้จัดพิธีมอบพันธุ์ผักพระราชทานดังกล่าวขึ้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรและราษฎรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี ผลผลิตมีคุณภาพ ทนทานต่อโรคและแมลง นำไปเพาะปลูกไว้กินเอง ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนเป็นปัจจัยช่วยให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังสามารถเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์สำรองสะสมไว้ปลุกในรุ่นต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นกลไกที่จะทำให้รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆ.

นายยุทธนา พึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม