ศรีสะเกษเตรียมพร้อมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ศรีสะเกษเตรียมพร้อมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ศรีสะเกษเตรียมพร้อมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 23 ธันวาคม นี้ โดยมีนายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ และคณะกรรมการจัดงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้แก่ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ รักษาวินัยจราจรและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ต่อไป
นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 นี้ ภายในงานจะกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนรถจักรยานยนต์ณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ การแสดงกิจกรรมดนตรี การจันิทรรศการต่งๆ การจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดศรีสะเกษ การออกร้านจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จุต CHECK IN การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน กิจกรรมการประกวตรถจักรยานยนต์สวยงามและปลอดภัย การแสดงดนตรีของเยาวชนและภาคีเครื่อข่าย และการแสดงร้องเพลง ฉลอง 238 ปี เมืองศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 ติดต่อสามถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ โทร 045 6122 589 /083 9218 764 ความถี่วิทยุ 161,200 Mhz

**************
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ / จังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม