อบจ.นราธิวาส ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.นราธิวาส จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ. รณรงค์โค้งสุดท้ายเชิญชวนไปเลือกตั้ง 20 ธันวาคม 2563

อบจ.นราธิวาส ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.นราธิวาส จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ. รณรงค์โค้งสุดท้ายเชิญชวนไปเลือกตั้ง 20 ธันวาคม 2563

อบจ.นราธิวาส ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.นราธิวาส จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ. รณรงค์โค้งสุดท้ายเชิญชวนไปเลือกตั้ง 20 ธันวาคม 2563
วันนี้ (16 ธ.ค. 63) ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายเจริญ ทองเต็มดวง กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) นราธิวาส และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) นราธิวาส โดยมีนายกำธร ทองขุนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส นายสุเทพ โชติไพบูลย์พันธุ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายบัญชา กันหาสินธุ์ กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.นราธิวาส โดยใช้รถแห่ประชาสัมพันธ์ พร้อมกับจัดกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ. ในช่วงโค้งสุดท้าย ซึ่งเจ้าหน้าที่จาก อบจ.นราธิวาส ได้แต่งกายด้วยชุดแฟนซี เดินรณรงค์แจกแผ่นพับ และคู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบจ. ให้แก่ประชาชนตามเส้นทางที่กำหนด เริ่มจากสี่แยกหอนาฬิกา ไปตามถนนพิชิตบำรุง มายังถนนภูผาภักดี ไปตามถนนสุริยะประดิษฐ์ และตลาดนัดมือสอง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดนราธิวาสออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. อย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด โดยในการเดินรณรงค์ได้ดำเนินการภายใต้มาตรฐานการป้องกันโรค COVID – 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย
สำหรับจังหวัดนราธิวาส มีจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จำนวน 548,192 คน มี ส.อบจ. ได้จำนวน 30 คน และมีนายก อบจ. จำนวน 1 คน โดยในช่วงระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 มีผู้สมัครนายก อบจ. 3 คน และ ส.อบจ. จำนวน 68 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 1,357 หน่วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

การเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม