สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษและภาคีเครือข่ายแสดงความยินดีจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับ นาย วิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับตำแหน่งคุณพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2563

สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษและภาคีเครือข่ายแสดงความยินดีจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับ นาย วิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับตำแหน่งคุณพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2563

สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษและภาคีเครือข่ายแสดงความยินดีจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับ นาย วิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับตำแหน่งคุณพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ที่ลานเนินดินโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษและภาคีเครือข่ายในจังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 22 อำเภอ ประกอบด้วย ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ พุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ และหมู่บ้านศีลห้า ได้ร่วมกันจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ ในโอกาสที่ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับตำแหน่ง เป็นคุณพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษา ได้ทำการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ ยกย่องบทบาทของพ่อ ที่มีต่อครอบครัวและสังคม ตลอดจนแสดงความกตัญญู กตเวทิตาของลูกที่มีต่อคุณพ่อ โดยได้ร่วมกันจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมกับการร่วมทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงค์ ที่ได้กราบนิมนต์มาจากวัดต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อร่วมสวดมนต์เจริญพร และผู้ที่มาร่วมแสดงความยินในวันนี้เป็นจำนวนมาก
โดยก่อนหน้านี้ ที่กรุงเทพมหานครฯ ในปีนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เป็นผู้แทนพระองค์ โดย สมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษา ได้ทำการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงเพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ ยกย่องบทบาทของพ่อ ที่มีต่อครอบครัวและสังคม ตลอดจนแสดงความกตัญญู กตเวทิตาของลูกที่มีต่อคุณพ่อ เพื่อมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ รวมทั้งประเทศ จำนวน 324 คน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครฯ โดยมีนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ที่ทำความดีเสียสละทั้งต่อสังคม ต่อพี่น้องประชาชน ต่อแผ่นดิน โดยมิได้หวังสิ่งใดตอบแทน ในนามของประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และได้รับการพิจารณาให้ได้รับตำแหน่ง คุณพ่อตัวอย่าง ในครั้งนี้ สร้างความยินดีต่อพี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกษ เป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นตัวอย่างในการทำความดีของทั้งคุณพ่อ และคุณลูกๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ สืบไป
****************
ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม