ศูนย์​ปฏิบัติการ​ควบคุมโรคอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์​เร่งประชาสัมพันธ์ประชาชนและผู้ขายเร่ตลาดนัด หน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ศูนย์​ปฏิบัติการ​ควบคุมโรคอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์​เร่งประชาสัมพันธ์ประชาชนและผู้ขายเร่ตลาดนัด หน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ศูนย์​ปฏิบัติการ​ควบคุมโรคอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์​เร่งประชาสัมพันธ์ประชาชนและผู้ขายเร่ตลาดนัด หน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อเน้นย้ำและตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตราการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
นายปรีชา สมชัย นายอำเภอพิชัย ได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพิชัย (ศปก.อ.พิชัย) ประชาสัมพันธ์ประชาชนและผู้ขายเร่ตลาดนัด หน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเน้นย้ำและตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตราการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินงาน ดังนี้​ 1.ไม่พบผู้ขายเร่จำหน่ายอาหารทะเล 2. เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการในการเปิดตลาดนัด จุดคัดกรอง การวัดอุณหภูมิร่างกายของประชาชนทั้งผู้ซื้อและผู้จำหน่าย ซึ่งประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือสวมหน้ากากและปฎิบัติตามมาตราการป้องกันแลควบคุมโรคเป็นอย่างดี 3. จากการตรวจสอบผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยไม่พบผู้จำหน่ายเกินราคาที่กำหนดแต่อย่างใด
ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ​ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์​

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม