โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศหยุดเรียน 2 วัน หลังพบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 เตรียมจัดการสอนแบบออนไลน์ ป้องกันการแพร่ระบาด

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศหยุดเรียน 2 วัน หลังพบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 เตรียมจัดการสอนแบบออนไลน์ ป้องกันการแพร่ระบาด

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศหยุดเรียน 2 วัน หลังพบนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 เตรียมจัดการสอนแบบออนไลน์ ป้องกันการแพร่ระบาด

วันนี้ (23 ธ.ค.63) นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ตามรายงานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 21และ 23 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อจำนวน 2 ราย ซึ่งส่งผลกระทบกับนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนอุตรดิตถ์ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนักเรียนส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ซึ่งอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของทางสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

โรงเรียนจึงมีมาตรการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 25632 โดยโรงเรียนจะดำเนินการจัดการเรียนรู้ด้วย รูปแบบออนไลน์จากครูประจำวิชาตามตารางสอนที่โรงเรียนกำหนด ซึ่งข้าราชการครู บุคลากรทุกคนยังคงมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์เป็นปกติ โดยให้ยกเลิกการนัดหมายนักเรียนมาทำกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนทุกประเภทจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดกับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบโรคดังกล่าว

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้พักอาศัยในพื้นที่ของตนเอง ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือไปตามสถานที่ชุมชนต่างๆหากไม่มีความจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์​

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม