ผู้ว่าสตูลสกัดทุกทิศทาง จังหวัดต้องเป็นพื้นที่สีเขียว!!! ขนทีมแรงงาน ทีมแพทย์ ลง ‘สวอพ’ แรงงานพม่า 300 คน สกัดโควิด-19.

ผู้ว่าสตูลสกัดทุกทิศทาง จังหวัดต้องเป็นพื้นที่สีเขียว!!! ขนทีมแรงงาน ทีมแพทย์ ลง ‘สวอพ’ แรงงานพม่า 300 คน สกัดโควิด-19.

ผู้ว่าสตูลสกัดทุกทิศทาง จังหวัดต้องเป็นพื้นที่สีเขียว!!!
ขนทีมแรงงาน ทีมแพทย์ ลง ‘สวอพ’ แรงงานพม่า 300 คน สกัดโควิด-19.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ทางจังหวัดสตูลลุยเชิงปฎิบัติการภาคสนาม หลังจากประชุมเชิงวิชาการ เรื่องการควบคุมมิให้จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่ติดโควิด- 19 จุดยุทธ์ศาสตร์แผนเชิงลึก ลง สวอพในกลุ่มแรงงานที่ถูกกฎหมาย และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวออกนอกจังหวัดเด็ดขาด

ด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางสาวอรสิรีภัค ศิวิโรจน์ หัวหน้าจัดหางานจังหวัดสตูล นายอำเภอละงู ทหารเรือ ศรชล จ.สตูล สาธารณะสุขจังหวัดอสตูล ขนทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ปกครองที่เกี่ยวข้อง ลง ‘สวอพ’ สุ่มตรวจแรงงานต่างชาติ จำนวน 3 แห่งประกอบไปด้วยแพเกียรติ์เจริญชัย อ.ละงู จ. สตูล แพ ณรงค์ชัย อ.ละงู จ.สตูล และ บริษัทไม้ยางพาราวู๊ดเวิร์คอังสุธน ซึ่งทั้ง 3 แห่งนี้ เป็นโรงงานที่มีแรงงานต่างชาติทำงานมากกว่าที่อื่น

สำหรับพื้นที่ จ.สตูล นั้นจะมีแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ จ.สตูลอย่างถูกต้องจำนวน 3,027 คน โดยกระจายอยู่ทุกภาคส่วน แต่จะมากที่สุดคือการทำงานที่แพปลา และรองลงมาก็จะเป็นโรงงานไม้ยางพารา ส่วนที่เหลือก็จะกระจายอยู่ตาม นากุ้ง ตามส่วนปาล์ม สวนยางพารา ดังนั้น วันนี้จึงได้มีการสุ่มตรวจสวอพในพื้นที่ของแพเกียรติเจริญชัย เนื่องจากมีแรงงานประมงอยู่จำนวน 279 คน และมีแรงงานทางด้านโยธาอีก 136 คน ซึ่งทางแพเกียรติเจริญชัยนั้นได้ สร้างคอนโดให้อยู่เป็นที่เป็นทาง จะไม่รวมกับ คนในพื้นที่
ดังนั้นการสุ่มตรวจจึงได้ สุ่มได้ง่าย การนำทีมแพทย์ลงพื้นที่ สุ่มสวอพ แรงงานจำนวน 160 คน เพื่อหาเชื้อไวรัสโควิด 19

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.สตูล กล่าวว่า ได้รวมกับ จัดหางาน เจ้าหน้าที่ทหาร ปกครอง และทีมแพทย์ ลงสุ่มตรวจสวอพ แรงงาน ที่บริเวรแพเกียรติเจริญชัย จำนวน 160 ราย เพื่อสุ่มดูว่า มีเชื้อโควิด 19 ปะปนอยู่ในพื้นที่หรือ ไม่และได้เดินทางไปยังแพ ณรงค์ชัย และ บริษัทไม้ยางพาราวู๊ดเวิร์คอังสุธน ม. 10 อ.ละงู จ.สตูล โดยทั้ง 3 แห่งนี้นอกการสุ่มตรวจแล้วยัง ตรวจสอบเอกสารการเดินทางเข้ามาว่าถูกต้องหรือไม่โดยให้ ทีม ฝ่ายตรวจสอบ ขอดูเอกสาร พาร์ปอร์ต วีซ่า เอกสารการทำงาน รวมถึงบัตรการจ้างงาน ว่ามีครบและถูกต้องหรือไม่ และจากการตรวจสอบ พบว่า แรงงานในพื้นที่ จ.สตูล จะมีจำนวน3,027 คน นายจ้าง 404 ราย แรงงานส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ อ.ละงูจำนวน 80 % ส่วนอีก 20 % จะกระจายอยู่ทุกอำเภอ ของ จ.สตูล โดยจะใช้แรงงานนากุ้ง สวนปาล์ม สวนยางพารา และอื่น ๆ ซึ่งแรงงานทั้งหมดนั้น เป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย จึงทำให้ไม่น่าที่จะมีปัญหาในเรื่องของการเกิดโควิด 19

เนื่องจากแรงงานเหล่านั้น จะเป็นแรงงานที่ทำงานในพื้นที่ไม่ได้เดินทางไปปะปนกับ คนอื่น เมื่อทำงานเสร็จก็จะกลับที่พัก ไม่ได้ กระจาย ไปที่อื่น ส่วนแพปลาในพื้นที่ จ.สตูล นั้น ก็ไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากแพปลาในพื้นที่ จ.สตูล นั้นส่วนใหญ่จะขายในพื้นและที่เหลือก็จะส่งขายยัง ปัตตานี จึงทำให้ไม่น่า เป็นห่วงมากนัก
เอนก ขันทสิกรรม สตูลรายงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม