เทศบาลเมืองศรีสะเกษจับฉลากโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชนประจำปี 2563

เทศบาลเมืองศรีสะเกษจับฉลากโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชนประจำปี 2563

เทศบาลเมืองศรีสะเกษจับฉลากโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชนประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่หัองประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในการจับฉลาก โครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชนประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล ผู้แทนหน่วยงาน และประชาชน มาร่วมเป็นสักขีพยานในการจับฉลากในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากหน่วยงาน บริษัทห้างร้านต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการชำระภาษีและเป็นการแสดงความขอบคุณประชาชนผู้ชำระภาษีที่มาชำระภาษีภายในกำหนดเวลา นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ทำให้สามารถจัดเก็บรายได้สามประเภทภาษีตามห้วงระยะเวลาที่ได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งเทศบาลจะได้นำภาษีดังกล่าวมาใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการและด้านอื่นๆ แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
สำหรับผลการจับฉลากรางวัลโครงการภาษีคืนกำไรให้ประชาชน ประจำปี งบประมาณ 2563 โดยสามารถตรวจสอบผลการจับรางวัลได้ที่ Facebook เว็บไซด์เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และผู้ที่ได้รับรางวัลให้ติดต่อรับรางวัลได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
***********
ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม