พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโควิด 19 ในพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโควิด 19 ในพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโควิด 19 ในพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
จากการสั่งการของ นายสำราญ เอื้อจิระวาณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ได้สั่งการให้กองอนามัยและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่สาธารณะของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์นั้น ซึ่ง จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาจังหวัดอุตรดิตถ์พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด จำนวน 2 ราย
จากทาม์ไลน์ที่ปรากฏพบว่าได้ไปหลายพื้นที่ ดังนั้นทางเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ได้เร่งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่คือ สถานีรถไฟอุตรดิตถ์ สถานีขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ เลเวลอัพ แยกหมู่บ้านพิณธนา ทางเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์จึงได้สั่งการให้กองอนามัยและสาธารณสุข เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เร่งลงพื้นที่เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้มีเชื้อโรคติดไปสู่ประชาชนในพื้นที่ และป้องให้ประชาชนในพื้นที่สวมใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกจากบ้านไปในที่สาธารณะ หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง 1.5-2 เมตร กินร้อน ช้อนใครช้อนมัน และอย่าไปสัมผัสผู้อื่นโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อ สำหรับกรณีที่มีผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร เข้ามาในพื้นที่ ให้รีบแจ้งทาง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ในพื้นที่เพื่อทำการคัดกรองผู้ที่อาจจะติดเชื้อหรือผู้ที่เสี่ยง
ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม