สตูล- ปล่อยผู้กักตัว 14 วันในกลุ่มแรงงานไทยกลับจากประเทศมาเลเซียหลังเข้ากักตัว ตรวจสารคัดหลั่งไร้ผลโควิด- 19 กลับสู่ต่างจังหวัด

สตูล- ปล่อยผู้กักตัว 14 วันในกลุ่มแรงงานไทยกลับจากประเทศมาเลเซียหลังเข้ากักตัว ตรวจสารคัดหลั่งไร้ผลโควิด- 19 กลับสู่ต่างจังหวัด

สตูล- ปล่อยผู้กักตัว 14 วันในกลุ่มแรงงานไทยกลับจากประเทศมาเลเซียหลังเข้ากักตัว ตรวจสารคัดหลั่งไร้ผลโควิด- 19 กลับสู่ต่างจังหวัด
……………………………………………………………………………………….
วันที่ 25 ธันวาคม 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจรูญศักดิ์ หมาดเท่ง ป้องกันจังหวัดสตูลเป็นประธานให้โอวาทกับกลุ่มคนไทยที่เป็นแรงงาน 30 คน ในกลุ่มชาวประมงที่ไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย หลังได้ขอทำเอกสารผ่านรัฐ กลับเข้าประเทศไทยผ่านด่านชายแดนวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล หลังกลับเข้าประเทศและสู่กระบวนการกักตัวหาเชื้อโควิด- 19 ตั่งแต่วันที่ 11 ธันวาคม จน ณ วันนี้ ไม่พบ

โดยนำมากักตัว 14 วันที่สนามกีฬาอบจ.แห่งที่ 2 บ้านควนฟ้าแลบ หมู่ที่ 6 ตำบลกำแง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เมื่อครบการตรวจสารคัดหลั่งและกักตัว 14 วันกลุ่มแรงงานคนไทยกลุ่มนี้ทั้งหมด 30 คนเป็นผู้ชายทั้งสิ้น เมื่อครบกำหนดกักตัวได้ออกหนังสือยืนยันการกักตัวกับทางจังหวัดสตูล พร้อมส่งกลับไปจังหวัดสุรินทร์

สำหรับพื้นที่กักตัวศูนย์โควิด – 19 นี้ยังคงเปิดรับแรงงานไทยที่เดินกลับเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโควิด- 19 จากต่างแดน สู่ในไทย
เอนก ขันทสิกรรม ข่าว//ภาพ สตูล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม