อุตรดิตถ์รวมพลังจิตอาสาสู้โคโรนาไวรัสBig Cleaning Day

อุตรดิตถ์รวมพลังจิตอาสาสู้โคโรนาไวรัสBig Cleaning Day

อุตรดิตถ์รวมพลังจิตอาสาสู้โคโรนาไวรัสBig Cleaning Day
เมื่อเวลา 09:00 น.ของ วันที่ 25 ธ.ค. 63 ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม อุตรดิตถ์รวมพลังจิตอาสาสู้โคโรนาไวรัสBig Cleaning Day
โดยมีนายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพยงค์ ยาเภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสำราญ เอื้อจิระวาณิชย์ นายกเทศมรตรีเมืองอุตรดิตถ์ นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์ สสจ. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มพลังมวลชนจำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส Covid-19 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งในการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อเป็นการเริ่มต้นถึงสร้างการตระหนักในความสำคัญของการกลับมาระบาดอีกครั้งของโควิค-19 ในประเทศไทยซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์มีผู้ติดเชื้อแล้วขณะนี้จำนวน 2 คนโดยกิจกรรมในวันนี้จะกระทำหลายจุดรอบเมืองอุตรดิตถ์ เช่นหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ถนนประชานิมิตร หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์ราชการ ตลาดสด สถานีขนส่งผู้โดยสาร รถไฟ วัดวาอารมต่างๆ ภายในจังหวัด โดยถือเป็นการเริ่มตั้น Kick off ให้ประชาชนทุกคนของจังหวัดทุกภาคส่วนทั้ง 9อำเภอได้ระมัดระวังการแพร่ระบาดมากขึ้น ซึ่งมาตรการที่มีของจังหวัด่ในขณะนี้ยังสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดได้แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกคนจึงจะเป็นรูปธรรมชัดเจน
ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม