ราชบุรี – บุญยิ่ง” จับมือ”กำนันตุ้ย” ว่าที่นายกอบจ. ช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้ง อ.บางแพ

ราชบุรี – บุญยิ่ง” จับมือ”กำนันตุ้ย” ว่าที่นายกอบจ. ช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้ง อ.บางแพ

ราชบุรี – บุญยิ่ง” จับมือ”กำนันตุ้ย” ว่าที่นายกอบจ. ช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้ง อ.บางแพ

วันที่ 25 ธ.ค.63 ที่บริเวณริมฟุตบาท หน้าโรงเรียนดรุณาราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา หรือ กำนันตุ้ย ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อม นายประวิทย์ ละออบุตร ประมงจังหวัดราชบุรี, นายประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย จ.ราชบุรี และนางวิมลมาศ เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจ.ราชบุรี ตลอดจน ว่าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กลุ่มพัฒนาราชบุรี ได้เดินทางมาให้กำลังใจ และอุดหนุนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งในอ.บางแพ ที่นำกุ้งก้ามกรามและกุ้งขาว สดๆจากฟาร์มตัวเอง มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงในราคาถูก ที่บริเวณหน้าโรงเรียนดรุณาราชบุรี

ทั้งนี้เนื่องด้วยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ในตลาดกุ้ง มหาชัย จ.สมุทรสาคร ซึ่งจังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่ต้นน้ำ ที่ได้รับผลกระทบจากการจำหน่ายสัตว์น้ำไปด้วย ในวันนี้หลายหน่วยงาน ที่เกี่ยว จึงได้ประสานงานให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งในจังหวัดราชบุรี ให้นำกุ้งที่โตเต็มวัย ที่ไม่สามารถส่งจำหน่ายได้ มาขายให้กับพี่น้องประชาชนชาวจ.ราชบุรี ที่บริเวณหน้าโรงเรียนดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ในช่วงเวลา 7.00 น. ของวันที่ 25 ธ.ค.เป็นต้นไป

โดยพบมีประชาชนหลายภาคส่วน ให้ความสนใจ เดินทางมาเลือกซื้อและสั่งซื้อกุ้งไปจำหน่าย และ ประกอบอาหารบริโภคเองภายในครัวเรือนกันอย่างต่อเนื่อง โดยนางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี เขต 2 พร้อมนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ว่าที่นายกอบจ.ราชบุรี และว่าที่ส.อบจ.ราชบุรี กลุ่มพัฒนาราชบุรี ได้เดินทางมาให้กำลังใจ พร้อมสั่งซื้อกุ้ง จำนวนกว่า 200 กิโลกรัม เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในอ.บางแพ ที่ตอนนี้ประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากขายกุ้งไม่ได้ เพราะไม่มีตลาดรองรับ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ว่ากุ้ง และสัตว์น้ำ ที่เพาะเลี้ยงในจังหวัดราชบุรี มีความปลอดภัย และไม่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างแน่นอน

////////////////////////////////////////////

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม