อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอ ตรอน

อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอ ตรอน

อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอ ตรอน
วันที่ 27 ธันวาคม 2563 นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอตรอน ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน โรงพยาบาลตรอน รพ.สต.ทั้ง 6 แห่ง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอ ตรอน
ดังนี้1.ติดตามอาการและวัดอุณหภูมิ ผู้ค้าอาหารทะเลในพื้นที่อำเภอตรอน จำนวน 10 ราย ผลการตรวจทุกรายไม่มีไข้และอาการผิดปกติใดๆ 2. ติดตามอาการและวัดอุณหภูมิ ผู้เดินทางมาจากสมุทรสาคร จำนวน 1 ราย ผลการตรวจไม่มีไข้และอาการผิดปกติใดๆ 3. ติดตามอาการและวัดอุณหภูมิ ชายสัญชาติเมียนาที่เข้ามาในพื้นที่ตำบลข่อยสูง จำนวน 1 ราย ผลการตรวจไม่มีไข้และอาการผิดปกติใดๆ 4. ติดตามการคัดกรองตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการขออนุญาตจัดงาน จำนวน 6 รายดังนี้ งานแต่งงาน ในพื้นที่ตำบลน้ำอ่าง จำนวน 4 ราย ตำบลบ้านแก่ง จำนวน 1ราย งานบวช ในพื้นที่ตำบลวังแดง จำนวน 1 ราย1.ติดตามอาการและวัดอุณหภูมิ ผู้ค้าอาหารทะเลในพื้นที่อำเภอตรอน 2. ติดตามอาการและวัดอุณหภูมิ ผู้เดินทางมาจากสมุทรสาคร 3. ติดตามอาการและวัดอุณหภูมิ ชายสัญชาติเมียนาที่เข้ามาในพื้นที่ตำบลข่อยสูง อ.ตรอน 4.1 งานแต่งงาน ในพื้นที่ตำบลน้ำอ่าง อ.ตรอน 4.2 งานบวช ในพื้นที่ตำบลวังแดง อ.ตรอน


ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์

อื่นๆ