บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ( มหาชน )มอบน้ำดื่ม เสื้อกั๊กสะท้อนแสง และกระบองไฟ ตามโครงการ ” ชุมชนดี มีรอยยิ้ม ห่วงใย ใส่ใจผู้เดินทาง ร่วมสร้างชุมชนดี มีรอยยิ้ม ” จากนายธีรวิทย์ ศิรินาม ผู้จัดการภาคการขายที่ 5

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ( มหาชน )มอบน้ำดื่ม เสื้อกั๊กสะท้อนแสง และกระบองไฟ ตามโครงการ ” ชุมชนดี มีรอยยิ้ม ห่วงใย ใส่ใจผู้เดินทาง ร่วมสร้างชุมชนดี มีรอยยิ้ม ” จากนายธีรวิทย์ ศิรินาม ผู้จัดการภาคการขายที่ 5

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน รับมอบน้ำดื่ม เสื้อกั๊กสะท้อนแสง และกระบองไฟ ตามโครงการ ” ชุมชนดี มีรอยยิ้ม ห่วงใย ใส่ใจผู้เดินทาง ร่วมสร้างชุมชนดี มีรอยยิ้ม ” จากนายธีรวิทย์ ศิรินาม ผู้จัดการภาคการขายที่ 5 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ( มหาชน ) เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งจังหวัดลำพูนได้จัดชุดปฏิบัติการจัดตั้งด่านตรวจในระดับชุมชน ตามจุดเสี่ยงในแต่ละตำบล เพื่อตรวจสกัดการจราจรที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้จังหวัดลำพูนมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด .

ข่าว-อารยา ณ วงศ์ดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม