จังหวัดนครนายกมีคำสั่งปิดตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก รอบ 2 เนื่องจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม

จังหวัดนครนายกมีคำสั่งปิดตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก รอบ 2 เนื่องจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม

นครนายก จังหวัดนครนายกมีคำสั่งปิดตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก รอบ 2 เนื่องจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม
จังหวัดนครนยก ได้มีคำสั่งให้เทศบาลเมืองนครนายก ทำการปิดตลาดสด รอบ 2 เนื่องจากพบผู้เข้าข่ายติดเชื้อเพิ่มขึ้น จึงสั่งให้พ่อค้า-แม่ค้าเก็บสินค้าและให้เข้ามาตรวจคัดกรองหาเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 ทุกรายที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จังหวัดนครนายก ได้มีคำสั่งให้เทศบาลเมืองนครนายก ประกาศเสียงตามสายให้พ่อค้า-แม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก ได้ทำการเก็บสินค้าที่นำมาจำหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก ทุกราย เพื่อทำการปิดตลาดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคโควิด – 19 เป็นรอบที่ 2 เนื่องจากพบผู้เข้าข่ายที่มีอาการจะติดเชื้อเพิ่มขึ้น จึงประกาศให้พ่อค้า-แม่ทุกรายให้นำสำเนาบัตรประชาชนเข้าลงชื่อเพื่อเข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อโรคโควิด – 19 เวลา 13.00 น.ของวันนี้เป็นต้นไป ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนครนายก ตึกสิงโต ตลับ
ด้วยจังหวัดนคนายก ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการติดเชื้อโควิด – 19 ผลตรวจยืนยันการติดเชื้อโควิด -19 พบผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นชายไทย อายุ 30 ปี จำนวน 1 ราย เป็นผู้ป่วยอาศัยอยู่ที่อำเภอเมืองนครนายก เป็นพ่อค้ารับส่งอาหารทะเล มาขายยังตลาดเทศบาลเมืองนครนายก ไปซื้ออาหารทะเลจากตลาดทะเลไท จังหวัดสมุทรสาคร สัปดาห์ละ 3-4 วัน ต่อมาพบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 เพิ่มอีก 1 ราย เป็นเด็กอายุ 1 ปี 10 เดือน ซึ่งเป็นบุตรของผู้ติดเชื้อรายแรก รวมมีผู้ติดเชื้อในจังหวัดนครนายกเป็น 2 ราย ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เหลือจำนวน 10 ราย ได้ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 แล้ว ผลปรากฏว่าไม่พบเชื้อ ขณะนี้ได้กักตัวไว้ในสถานที่กักกันที่ราชการกำหนด ส่วนการดำเนินการตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด – 19 โดยตรวจกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารทะเลและกลุ่มแรงงานต่างด้าวจำนวน 241 ราย ไม่พบเชื้อ 151 ราย รอผล 90 ราย
จังหวัดนครนายก โดยนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้มีคำสั่งให้เทศบาลเมืองนครนายก ออกเสียงตามสายประกาศให้พ่อค้าแม่ค้าทำการเก็บสินค้าเพื่อปิดตลาดทำความสะอาดฆ่าเชื้อเนื่องจากพบผู้มีอาการเข้าข่ายจึงให้พ่อค้าแม่ค้าทุกรายเข้าตรวจคัดกรองเพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคของกระทรวงสาธารสุขโดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของชาวจังหวัดนครนายก

สมบัติ เนินใหม่ นครนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม