กาญจนบุรี นายกเหล่ากาชาด แจงเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาดและเงินที่ได้จากการรับบริจาค ทะลุ 4 ล้าน ทุกบาททุกสตางค์ เสมียนตรา ฝากแบ๊งค์ทั้งหมด

กาญจนบุรี นายกเหล่ากาชาด แจงเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาดและเงินที่ได้จากการรับบริจาค ทะลุ 4 ล้าน ทุกบาททุกสตางค์ เสมียนตรา ฝากแบ๊งค์ทั้งหมด

กาญจนบุรี นายกเหล่ากาชาด แจงเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาดและเงินที่ได้จากการรับบริจาค ทะลุ 4 ล้าน ทุกบาททุกสตางค์ เสมียนตรา ฝากแบ๊งค์ทั้งหมด

วันนี้ 29 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ได้โพสต์ข้อมูลลงในเฟสบุ๊ก “Rachaya Bhumisawasdi”ระบุว่า “ขออนุญาตชี้แจงรายงานสรุปยอดรายได้จากการจัดกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาดและเงินที่ได้จากการรับบริจาค ดังนี้นะคะ
-รายได้จากการรับบริจาคเป็นเงินสด ในวันรวมน้ำใจ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ตลาด ปากบ่อ จำนวนเงิน. 874,500.00 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) -รายได้จากการรับบริจาคเพิ่มเติมในงานกาชาด. (จากสื่อมวลชน ผู้ใหญ่ใจดี และจัดกิจกรรมโชว์ผ้าไทย ฯลฯจำนวนเงิน 319,589.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) รายได้จากการจำหน่ายบัตรมัจฉากาชาด จำนวนเงิน 2,684,000 บาท(สองล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)รายได้จากการจำหน่ายสิ่งของที่ได้รับบริจาค(เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ) ราคาถูกจำนวนเงิน 626,230 บาท(หกแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมรายได้รับทั้งสิ้น. 4,504,319.00 บาท(สี่ล้านห้าแสนสี่พันสามร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) เงินรายได้ทุกบาททุกสตางค์ ฝ่ายเหรัญญิก (เสมียนตราจังหวัด)รับแล้วก็ออกใบเสร็จให้ผู้บริจาคและนำฝากธนาคารภายในวันนั้น(ไม่มีการเก็บเงินสดในมือ)ค่ะ

ชื่อบัญชีเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี# รับจากไหน ?จ่าย(ช่วยเหลือ)ใคร ?ที่ไหน ?เมื่อไหร่ ?อย่างไร ? ทำภารกิจอะไรยังงัย?ทุกกิจกรรมเหล่ากาชาดมีหลักฐานพร้อมภาพถ่าย..เหล่ากาชาดมีหน้าที่เสนอต่อสภากาชาดไทย ๆ เห็นชอบ และอนุมัติ เหล่ากาชาดฯถึงมีสิทธิ์ในการดำเนินภารกิจตามแผน ที่ร่างงบประมาณการไว้ ได้ค่ะ

สุดท้าย ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนที่เมตตาสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมและการจัดหารายได้ของเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรีของเรานะคะ..เรียนฝากถึงท่านที่ข้องใจนะคะ # ไม่ได้ทำเพราะหน้าที่ ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน แต่ทำทุกอย่างด้วยหัวใจ สิ่งที่ได้รับ คือความสุข…สุขใจที่ได้ให้..สุขใจที่ได้ช่วยเหลือ..สุขใจที่ได้แบ่งปัน

#ไม่ได้ช่วย/ช่วยไม่ได้ก็ไม่เป็นรัยนะคะ..แค่กรุณาอย่าบั่นทอนความรู้สึกให้เสีย..ก็เป็นพระคุณแล้วค่ะ“เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก”ธรรมใดก็ไร้ค่า..ถ้าไม่ทำ…ขอบคุณค่ะ โดยหลังจากโพสต์ได้ไม่นานมีผู้เข้าไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก
//////////////////////////////////////////////////////////////////
ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี
(ภาพประกอบข่าวจากเฟซบุ๊ก“Rachaya Bhumisawasdi”)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม