ตร.เชียงรายเข้มช่วงเทศกาล เน้นป้องคันโควิดทะลักชายแดน และป้องกันอุบัติเหตุ

ตร.เชียงรายเข้มช่วงเทศกาล เน้นป้องคันโควิดทะลักชายแดน และป้องกันอุบัติเหตุ

ตร.เชียงรายเข้มช่วงเทศกาล เน้นป้องคันโควิดทะลักชายแดน และป้องกันอุบัติเหตุ

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 12.30 น. พล.ต.ต.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ ผบก.ภ.จว.เชียงราย ได้ตรวจเยี่ยมด่านตรวจห้วยเอียน โดยมี พ.ต.อ.ถนัด พลพานิช ผกก.สภ.เวียงแก่น, พ.ต.ท.สมพร เชยบาล รอง ผกก.ป.สภ.เวียงแก่น, พ.ต.ท.กิตติพงศ์ รักษาพันธ์ สวป.สภ.เวียงแก่น และเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านปฏิบัติหน้าที่ให้การต้อนรับ

โดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อเป็นการป้องปรามและลดอุบัติเหตุอาชญากรรม ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 รวมไปถึงป้องกันการลักลอบเข้าเมือง จากชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 และได้กำชับ การอำนวยความสะดวกการจราจรในข่วงวันหยุดติดต่อหลายวัน ให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาจราจรให้พร้อม ช่น รถยก กรณีรถของประชาชนเกิดอุบัติเหตุหรือรถสีย สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
เน้นย้ำให้กวดขันจับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จับกุมการจำหน่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเวลาห้าม สถานที่ห้ามจำหน่าย และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี กำชับการปฏิบัติหากเกิดอุบัติหตุ ให้ทำการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกราย ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้ปฏิบัติตามกฎของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความมีวินัยจราจร และลุดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมอำนวยความสะดวกการจราจรในช่วงปีใหม่ จัดให้มีชุดสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ทำงานแบบการสุ่มตรวจ (Random) เน้นการตรวจสอบความเมาของผู้ขับขี่ เพื่อป้องปรามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาท และฝ้าฝืนกฎจราจร

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) กำชับให้เพิ่มมาตรการความเข้มในการตั้งตรวจจุดตรวจจุดสกัดตามอำเภอแนวชายแดน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค จากผู้เดินทางซึ่มาจากท้องที่หรือเมืองนอกราชอาณาจักร และให้ประสานฝ่ายปกครองในพื้นที่ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาด และให้ดำเนินการออกตรวจตามสถานบริการ สถานประกบการในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย และมาตรการของสาธารณสุขฯอย่างเคร่งครัดในการป้องกันปราบปรามผู้ลักลอบเข้าเมือง ให้ฝ้าระวังและเพิ่มความเข้มในการตรวจรถยนต์ บุคคลเข้าออกโดยเฉพาะบุคคลต่างด้าวที่พยายามหลบหนีเข้าเมือง

ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม