กองทุนชุมชนเทศบาลเมืองศรีสะเกษมอบทุนการศึกษาของขวัญวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2564

กองทุนชุมชนเทศบาลเมืองศรีสะเกษมอบทุนการศึกษาของขวัญวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2564

กองทุนชุมชนเทศบาลเมืองศรีสะเกษมอบทุนการศึกษาของขวัญวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2564
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนทศบาล 5 ขุมชนหนองยางหนองม่วง อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายชาลี สุขศรี ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประธานกองทุนชุมชนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษาของขวัญวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2564 ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนทศบาล 5 ขุมชนหนองยางหนองม่วง โดยมีนางอารญา ระดมเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนทศบาล 5 ขุมชนหนองยางหนองม่วง นำคณะอาจารย์และเด็กนักเรียนโรงเรียนทศบาล 5 ขุมชนหนองยางหนองม่วง ในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 158 คน ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 137 ทุน ดดยได้รับการสนับสนุนค่ใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7,000 บาท จากกรมสเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุนการศึกษได้รับงบประมาณจาก งบสนับสนุน ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 9,000 บาท จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจากกองทุนสวัสติกาชุมชนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 10,000 บาท และผู้มีจิตศรัทราร่วมบริจาค กิจกรรมแสดงบนเวทีของนักเรียน เช่นการเต้นประกอบเพลง กิกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดทำการ์ดจ และกิจกรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันคริสต์มาและวันปีใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึความสำคัญของวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้กรอบแนวคิด แนวปฏิบัติตนในวันคริสต์มาสของชาวคริสต์และแบบชาวไทย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี ที่มีฐานยากจนมีความประพฤติดีได้มีโอกาสในการศึกษาในระดับสูงขึ้น และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของปกครองนักเรียนสำหรับการจัดการศึกษาและการดำรงชีวิตต่อไป

***********


ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม