ประธานหอพังงา เปิดใจ “ปี 64 จะร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่าย นำพาสังคมพังงาผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน”

ประธานหอพังงา เปิดใจ “ปี 64 จะร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่าย นำพาสังคมพังงาผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน”

บทความพิเศษ

ประธานหอพังงา เปิดใจ “ปี 64 จะร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่าย นำพาสังคมพังงาผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน”

วันที่ 1 มกราคม 2564 นายกฤษ ศรีฟ้า ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนในจังหวัดพังงาว่า ในห้วงแห่งปี 2563 ที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณคณะกรรมการหอและสมาชิกทุกท่าน ที่ได้มอบหมายให้ผมได้ทำหน้าที่ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา ทำให้ผมได้มีโอกาสแทนคุณแผ่นดินในบทบาทหนึ่ง แม้ผมโดยส่วนตัวจะทำได้ไม่ดีนัก แต่ก็มีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่า หอการค้านี่แหละคือองค์กรของประชาชนอย่างแท้จริง ที่จะทุ่มเททำงานให้กับประชาชนและสังคม โดยไม่มีแรงจูงใจที่เป็นอามิสหรือผลประโยชน์ส่วนตนใด ๆ ทั้งยังต้องสละเงินและเวลามาทำงานด้วยซ้ำ
หอการค้าจังหวัดมีโอกาสในการสะท้อนปัญหาและชี้นำการพัฒนาที่ถูกต้องของจังหวัด ผมเชื่อมั่นว่าในปี 2564 ด้วยพลังแห่งความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคณะทำงานทุกด้าน ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิก เราจะร่วมมือกันกับทุกภาคีเครือข่าย นำพาสังคมของเราผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันครับ

ไตรภพ สิริพันธ์วราภรณ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส

บทความ รายงานพิเศษ