กาญจนบุรี ผอ.สพม.เขต 8 เผย พร้อมจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ คลอบคลุม รร.ในสังกัด ทั้ง 2 จังหวัด รวม 55 แห่ง หลังต้องปิดหนีภัยโควิด-19 เริ่มพรุ่งนี้

กาญจนบุรี ผอ.สพม.เขต 8 เผย พร้อมจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ คลอบคลุม รร.ในสังกัด ทั้ง 2 จังหวัด รวม 55 แห่ง หลังต้องปิดหนีภัยโควิด-19 เริ่มพรุ่งนี้

กาญจนบุรี ผอ.สพม.เขต 8 เผย พร้อมจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ คลอบคลุม รร.ในสังกัด ทั้ง 2 จังหวัด รวม 55 แห่ง หลังต้องปิดหนีภัยโควิด-19 เริ่มพรุ่งนี้

วันนี้ 3 ม.ค.64 นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.เขต 8)(ราชบุรี-กาญจนบุรี) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่กำลังมีการแพร่ระบาดรุนแรงในหลายพื้นที่ในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจกการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทวงศึกษาธิการในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) กำหนด ใน 28 จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ( 4 มกรคม 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง กรณีศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19

นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผอ.สพม.เขต 8 เปิดเผยว่า สำหรับ สพม.เขต 8 มีโรงเรียนในสังกัด คลอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี มีโรงเรียนอยู่ในสังกัด สพม.เขต 8 รวมกัน จำนวน 55 แห่ง มีบุคลากรครู จำนวน 3,798 คน มีนักเรียน จำนวน 57,138 คน มีห้องเรียน รวมกัน จำนวน 1,714 คน ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี อยู่ในกลุ่ม 28 จังหวัดที่ต้องปิดด้วยเหตุพิเศษ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เมื่อวันที่ 2 ม.ค.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว บุคลากรทางการศึกษาของทั้ง 2 จังหวัด ได้กำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ เช่น การสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ แต่ถ้าหากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สถานศึกษาอาจจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงานหรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน./
////////////////////////////////


ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม