ราชบุรี – เตรียมมาตรการป้องกันโควิด-19 หลังศบค.กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ราชบุรี – เตรียมมาตรการป้องกันโควิด-19 หลังศบค.กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ราชบุรี – เตรียมมาตรการป้องกันโควิด-19 หลังศบค.กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดประชุมเตรียมมาตรการป้องกันโควิด-19 หลัง ศบค.กำหนดให้อยู่ในกลุ่มควบคุมสูงสุด

วันที่ 3 ม.ค. 2564 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมนายอำเภอทุกแห่ง ร่วมเข้าประชุม ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ปัจจุบันมีผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่ ณ วันที่ 3 ม.ค. 64 รวม 16 คน ซึ่งทั้งหมดเชื่อมโยงกับการระบาดระลอกใหม่ใน จ.สมุทรสาคร โดยอาการป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการ และแสดงอาการน้อย มี 2 รายรักษาหายแล้วจะกลับบ้านวันที่ 4 ม.ค.นี้

ส่วนการประชุมในวันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกันพิจารณาประชุมมาตรการป้องกันโควิด-19 หลังจาก ศบค.ได้กำหนดให้จังหวัดราชบุรี เป็น 1 ใน 28 จังหวัดที่ต้องดำเนินมาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยมี 2 ระดับ คือ 1 จำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการ ปิดสถานที่เสี่ยง จับกุมผู้มั่วสุมผิดกฎหมาย ห้ามรวมกลุ่มคน ปิดโรงเรียน สอนออนไลน์ ไม่เดินทางข้ามจังหวัด ทำงานที่บ้าน ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก และขั้นที่ 2 จำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานที่เพิ่มมากขึ้น ปิดสถานที่เสี่ยง เร่งค้นหา จับกุมบุคคล มั่วสุม ผิดกฎหมาย งดกิจกรรมรวมกลุ่ม เพิ่มความเข้มข้นควบคุมการเดินทางข้ามจังหวัด สถานศึกษายังคงหยุดเรียน เร่งรัดทำงานที่บ้าน ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง จำกัดเวลาออกนอกเคหะสถาน เป็นต้น อย่างไรก็ดีหาก ศบค.มีประกาศมาตรการออกมา จังหวัดราชบุรีจะมีคำสั่งและประกาศต่อไป

//////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม