เรือนจำ จ.มหาสารคาม ปล่อยตัวผู้ต้องขัง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

เรือนจำ จ.มหาสารคาม ปล่อยตัวผู้ต้องขัง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

เรือนจำ จ.มหาสารคาม ปล่อยตัวผู้ต้องขัง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันนี้ (6 ม.ค.64) ที่เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม นายมงคล จันทะจร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2563 ซึ่งเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม กำหนดปล่อยตัวผู้ต้องขังราชทัณฑ์ทั้งชายและหญิง จำนวนทั้งสิ้น 177 คน
โดยนายมงคล จันทะจร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการปล่อยตัว และลดหย่อนผ่อนโทษ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้น กลับตัวเป็นคนดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ
โดยพิธีปล่อยตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว รุ่นที่ 1 จำนวน 177 คน ซึ่งมีภูมิลำเนาในจังหวัดมหาสารคาม 154 คน และภูมิลำเนาต่างจังหวัด 23 คน โดยก่อนปล่อยตัวได้ให้โอวาท จากนั้นให้ผู้พ้นโทษรับสิ่งของที่ฝากกับทางเรือนจำคืน ตลอดจนเวชภัณฑ์ ยารักษาโรคประจำตัว และรับเงินค่าพาหนะเดินทางกลับภูมิลำเนา ผู้พ้นโทษทั้งหมดได้ร่วมกันกราบสักการะสิ่งศักดิ์ ประกอบด้วย ศาลเจตคุปต์ ศาลพระภูมิเจ้าที่ พระประธานด้านหน้าเรือนจำ และถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนที่จะรับมอบนม จากสหกรณ์โคนมโคกก่อที่ได้นำนมสดมาแจกจ่ายกับผู้พ้นโทษได้ดื่มร่วมกับญาติ ก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา
โดยในวันนี้ผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวต่างปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้น ได้กลับตัวเป็นคนดี ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป
////////


พิเชษฐ ยากรี /มหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม