เลย-วังสะพุง ควบคุมเข้มผู้เข้ารับสลากกินแบ่งรัฐบาลป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เลย-วังสะพุง ควบคุมเข้มผู้เข้ารับสลากกินแบ่งรัฐบาลป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เลย-วังสะพุง ควบคุมเข้มป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อ.วังสะพุง จ.เลย ยังไม่ล็อกดาวน์แต่ปฎิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้พี่น้องชาววังสะพุง พ้นวิกฤตโควิด -19 และเศรษฐกิจ ไปด้วยกัน”
เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 5 ม.ค.2564 ที่ทำการไปรษณีย์วังสะพุง ถนนภูมิวิถี อ.วังสะพุง จ.เลย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ แสงบุราณ หัวหน้าไปรษณีย์สาขาวังสะพุง เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สภ.วังสะพุง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้ร่วมกันจัดระเบียบการเข้ารับสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งมีจำนวนประมาณ 6,000 กว่าคน โดยการจัดเรียงแถวเว้นระยะห่างทางกายภาพ 1.50 เมตร การให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% การลงทะเบียนบุคคลเข้ารับ การวัดไข้ ล้างมือด้วยสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ เนื่องจากประชาชนชาวจังหวัดเลยยึดอาชีพขายล็อตเตอรี่รายย่อยกว่า 50,000 คน ในจำนวนนี้เป็นชาว อ.วังสะพุง ลงทะเบียนไว้ 30,000 กว่าคน เฉพาะ ด้วย รายได้ และภาวะการตกงานเป็นแรงจูงใจตั้งแต่กลุ่มเยาวชน วัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุ โดยออกขายในจังหวัดเลยเองและทุกภูมิภาคในประเทศ

นายอำเภอวังสะพุง กล่าวว่า นอกจากการใช้มาตรการเข้มงวดดังกล่าวแล้ว ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลสร้างการรับรู้ให้บุคคลที่ไปจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลต่างจังหวัดให้หลีกเลี่ยงไปจังหวัดที่เป็นพื้นที่ที่มีการติดเชื้อหรือ”พื้นที่ควบคุมสูงสุด” 28 จังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการประกาศห้ามเข้า – ออก เว้นแต่มีความจำเป็น 5 จังหวัดคือ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด พร้อมทั้งให้ทุกคนที่ไปจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรักษาสุขภาพ ดูแลตัวเอง ถ้าบุคคลใดไปพื้นที่เสี่ยงเมื่อกลับมาให้รับผิดชอบตัวเอง รับผิดชอบต่อสังคม ต้องกักกันตัวเอง 14 วัน และให้ปฎิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเลย นอกจากนั้นได้สอบถามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งมีบางกลุ่มมีปัญหาในการไปจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จังหวัดอื่นที่เคยไปแต่ปัจจุบันไปไม่ได้เนื่องจากจังหวัดล็อกดาวน์ และเป็นจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อที่อยู่ระดับควบคุมสูงสุด(สีแดง) และ บางคนก็กลัวจะถูกกักกันตัว 14 วัน ซึ่งราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้ค่อนข้างต่ำ ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวังสะพุง เปิดรับเรื่องร้องทุกข์ และปัญหาความเดือดร้อนพร้อมคำแนะนำปรึกษา พร้อมกันนั้นได้ขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือใน” การขับเคลื่อนวังสะพุงให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 และเศรษฐกิจ ไปด้วยกัน”
———————————///—————————


บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม