ตร.เชียงรายเข้มสถานบริการ ให้ปฏิบติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

ตร.เชียงรายเข้มสถานบริการ ให้ปฏิบติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

ตร.เชียงรายเข้มสถานบริการ ให้ปฏิบติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

เวลา 22.20 น. วันที่ 5 ม.ค.64 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงราย นำโดย พ.ต.ท.เอกพล ยาสิทธิ์ สวป.สภ.เมืองเชียงราย ตามนโยบายของ พล.ต.ต.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ ผบ.ภ.จว.เชียงราย พร้อมสายตรวจโยธิน ชุด 70 ร่วมกับฝ่ายปกครองออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมกับกำชับให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดของทางรัฐบาลและจังหวัดเชียงรายโดยเคร่งครัดตามสถานบริการในพื้นที่ อ.เมือง เชียงราย

โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ปนะกอบการปฏิบัติตามมาตรการของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไว้รัส โควิด-19 เพิ่มขึ้นในจังหวัดเชียงราย โดยผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือมีการคัดกรองผู้มาใช้บริการทุกราย และยังได่้รับความร่วมมือจากผู้มาใช้บริการเช่นกัน
//////////////////////////

ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม