ลำพูน-คุมเข้มคัดกรอง และเพิ่มมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง และแรงงานต่างด้าว

ลำพูน-คุมเข้มคัดกรอง และเพิ่มมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง และแรงงานต่างด้าว

ลำพูน คุมเข้มคัดกรอง และเพิ่มมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง และแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่อย่างเข้มงวด

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย พันเอก โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ฝ่ายทหาร) นายชาคร ณ ลำปาง รก.ปภ.ลำพูน และฝ่ายปกครองจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองไวรัสโควิด 19  บริเวณป้อมตำรวจนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมี นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอป่าซาง กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. สาธารณสุขอำเภอป่าซางให้การต้อนรับ

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การปฏิบัติคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง 28 จังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดกลุ่มเสี่ยงสูง รวมทั้งการมาตรการในเรื่องการเคลื่อนย้ายกลุ่มแรงงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่  โดยได้สุ่มตรวจรถโดยสารที่มาจากต่างจังหวัด รวมไปถึงแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดลำพูน พร้อมตรวจบัตรประชาชนและการลงบันทึกทำประวัติกลุ่มผู้ที่เดินมาทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่เดินทางเข้ากรุงเทพฯเป็นอย่างดี

ซึ่งมาตรการของจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่สีเหลือง แต่ได้ใช้มาตรการของพื้นที่สีส้มในการควบคุมพื้นที่ โดยได้กำกับควบคุมผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน กำหนดให้มีการกักตัวโดยให้มีการประสานงานผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน นายอำเภอมีคำสั่งกักตัวในพื้นที่ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 28 จังหวัดกลุ่มเสี่ยง และจะเดินทางต่อไปยังพื้นที่อื่น ขอให้มีการลงบันทึกข้อมูลการเดินทาง เพื่อการประสานงานไปยังพื้นที่ปลายทางว่าได้เดินทางไปจุดหมายปลายทางเป็นจริงหรือไม่ ส่วนในด้านแรงงานต่างด้าว ต้องมีการตรวจสอบว่าการเข้าพื้นที่ในการทำงานเข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือไม่ โดยเฉพาะนายจ้างที่นำแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้ามา จะต้องระวางโทษ และมีความผิดอย่างร้ายแรง

สำหรับจังหวัดลำพูน ได้มีมาตรการคุมเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 โดยมีการกำชับในทุกอำเภอให้มีการสำรวจ ตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง และมาตรการเชิงรุก ในการสุ่มตรวจผู้ที่เดินทาง และเข้ามาพักอาศัยในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน พร้อมการประชาสัมพันธ์แก่พี่น้องประชาชนในการป้องกันตนเอง การสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง  เป็นต้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อีกด้วย

ภาพ-ข่าว ชัชวาลย์ คำไท้

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม