มุกดาหาร อดีต ส อบจ. ร้องคัดค้านการใช้งบประมาณของรักษาการนายก อบจ.

มุกดาหาร อดีต ส อบจ. ร้องคัดค้านการใช้งบประมาณของรักษาการนายก อบจ.

มุกดาหาร อดีต ส อบจ. ร้องคัดค้านการใช้งบประมาณของรักษาการนายก อบจ.
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 64 ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายห่วงชัย พลเมือง อดีต ส.อบจ อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 50 หมู่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยอดีต ส.อบจ มุกดาหาร และประชาชน ได้ยื่นหนังสือต่อ นางบัวพันธ์ กอดแก้ว รองปลัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร/ รักษาการนายก อบจ./ รักษาการปลัด อบจ. เพื่อคัดค้านการใช้งบประมาณของโครงการขุดลอกทั้งหมด 29 โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 14,162,900 บาท ( สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน ) ให้ทบทวนและระงับการจัดซื้อจัดจ้างในระหว่างไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
นายห่วงชัย พลเมือง อดีต ส.อบจ. กล่าวว่า สืบเนื่องจากในระหว่างนี้ไม่มีนายก อบจ. มุกดาหาร เนื่องจากอยู่ระหว่างประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง แต่อบจ.มุกดาหาร ได้อนุมัติงบประมาณปี 2564 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี 2563 ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างในระหว่างไม่มีนายกฯ ซึ่งทางพวกกระผมเองก็เป็นห่วงในส่วนนี้ ซึ่งที่จริงแล้วตาม พ.ร.บ. อบจ.พ.ศ. 2540 แก้ไขจนฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 ได้กำหนดไว้ชัดเจนในเรื่องอำนาจหน้าที่ในการรักษาการของปลัด อบจ. ตามมาตรา 36 วรรค 3 ได้กำหนดให้ดำเนินเฉพาะในส่วนที่มันจำเป็นเท่านั้น และกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเวียนหนังสือแนวทางปฎิบัติซักซ้อมเรื่องตามมาตรา 36 และในระหว่างนี้ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง เกรงว่าเมื่อมีการดำเนินการแล้วเกิดความเสียหาย เวลาต่อมาเนื่องจากเป็นโครงการอยู่ในนโยบาย และเป็นโครงการมีความจำเป็นต่อพี่น้องในเรื่องของเกษตรกร โดยเฉพาะแหล่งน้ำ ถ้าหากว่ามีการขุดลอก มีการดำเนินในห้วงเวลาไม่เหมาะสมก็จะเกิดการขาดแคลนน้ำ ให้สัตว์เลี้ยงตลอดจนพืชผักทางการเกษตร
นายห่วงชัย พลเมือง กล่าวต่ออีกว่า เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ต้องรอการประกาศเลือกตั้งผลนายก อบจ.ก่อนคงอีกไม่นาน ในการนี้ก็ได้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ จึงได้นำหนังสือมายื่นทาง อบจ.มุกดาหาร เพื่อจะให้ทบทวนในเรื่องนี้ต่อไป สำหรับงบโครงการงบประมาณ 15 ล้านบาท โดยแยกย่อยโครงการละ 500,000 บาท เป็นโครงการขุดลอกลำห้วยต่าง ๆ ซึ่งก็ใช้วิธีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีจำเพาะเจาะจง ไม่มีความจำเป็นต้องรอประกาศผลก่อน ไม่เร่งด่วน ซึ่งผลนายกฯ ยังไม่ประกาศ เร่งชิงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างไป เป็นการฉวยโอกาส เป็นการแสวงหาในช่วงรอยต่อช่องว่าง คิดว่าตามมารยาท และความเหมาะสมไม่มี โดยเฉพาะให้หนังสือแนวทางการปฏิบัติจากกระทรวงมหาดไทย ก็ได้แจ้งไว้แล้วแต่เขายังดำเนินการอยู่ ในขณะนี้เห็นเป็นประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ามาเสนอราคาแล้ว มีการประมูลเรียบร้อยแล้วมีรายชื่อเรียบร้อยแล้ว
ด้านนางบัวพันธ์ กอดแก้ว รองปลัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร /รักษาการนายก อบจ. /รักษาการปลัด อบจ. มุกดาหาร กล่าวว่า ได้รับหนังสือแล้วก็จะดำเนินการต่อตามที่ท่านว่าที่ ส.อบจ. และพี่น้องประชาชน ที่ได้มายื่นหนังสือ และขอเรียนว่าเรื่องทั้งหลายที่ดำเนินการ ถือว่าเป็นเรื่องราชการจะขอตอบเป็นหนังสือ อย่างไรก็ตามต้องยึดข้อระเบียบกฎหมาย และยินดีที่จะตอบทาง ส.อบจ. มุกดาหารและพี่น้องประชาชน ก่อนหน้านี้ได้ชะลอว่ามีการเลือกตั้ง และเรื่องบุคลากรต้องมาทำหน้าที่เลือกตั้ง และบัดนี้ก็สิ้นสุดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนลูกรัง หรือว่าการซ่อมแซม และลาดยางทั้งหลาย ได้สั่งการให้กองช่างออกไปดำเนินการแล้ว และจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

การเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม